Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Onze aarde bestaat voor 70 procent uit water. Daarvan bestaat 97 procent uit zout water en slechts drie procent uit zoet water. Van die drie procent is een derde beschikbaar voor menselijk gebruik. Niet alleen als drinkwater, maar ook voor allerlei huishoudelijke- en industriële processen wordt dit water gebruikt. Schoon drinkwater is dus, zeker in sommige delen van de wereld, een schaars goed. Hoe duurzaam gaan we in Nederland om met ons (drink)water? Waar komt het water vandaan? En, is het drinkwater in Nederland duurzaam?

Watergebruik per dag

In 2020 gebruikte een huishouden 135 liter drinkwater per dag rekende MilieuCentraal uit. Onder drinkwater verstaan we in Nederland niet alleen het water wat je daadwerkelijk drinkt, maar al het water wat huishoudens gebruiken in hun dagelijks activiteiten waaronder bijvoorbeeld de was of de afwas doen, koken enzovoorts. Ruim 40 procent van die 135 liter, gaat op aan warm water voor in bad of onder douche. Ons dagelijkse toiletgebruik kost ons 29 procent. De was doen kost 13 procent en de rest gaat op aan andere activiteiten.

Waar komt ons water vandaan?

We horen vaak dat het water in Nederland van zeer goede kwaliteit is. Maar hoe komt dat nou en waar komt dat water precies vandaan? In Nederland maken gebruik van lokaal beschikbare bronnen om water te winnen. Op dit moment bestaat zo’n 60 procent van ons water uit grondwater en 40 uit oppervlakte water. Grondwater is meestal afkomstig van neerslag en oppervlaktewater komt uit onze rivieren en meren, zoals het IJsselmeer. Soms wordt er ook water uit de duinen gewonnen, maar dit is nog niet eens 1 procent van al het water wat we in Nederland gebruiken. Het zuiveren van het water, vindt plaats onder zeer strenge eisen.  Er gelden strenge normen voor wel 66 meetbare aspecten. Daar wordt onder andere gekeken naar mogelijk aanwezige chemische stoffen en bacteriën.

Is ons drinkwater duurzaam?

Over het algemeen, is het watergebruik van Nederland best duurzaam. Het winnen, zuiveren en vervoeren van drinkwater kost redelijk wat energie. Maar waterbedrijven doen dit vaak met hernieuwbare energiebronnen. Een wat zorgwekkender effect op het milieu, is de verdroging van natuurgebieden. Zoals we net al even benoemde is 60 procent van ons drinkwater afkomstig uit grondwater. Omdat daar zoveel water gewonnen wordt, drogen deze gebieden langzaam uit. De zomers worden steeds droger in Nederland en er valt steeds minder regen. Er vedrampt dan meer water dan dat er regen valt. Tegelijkertijd betekent dit ook dat de aanvoer van water door onze rivieren, de Rijn en de Maas afneemt. Bovendien kost het winnen en zuiveren van drinkwater uit meren en rivieren meer energie en chemicaliën, dat is dan weer slechter voor het milieu, maar draagt wel minder bij aan verdroging. 

Een nationale crisis is het nog niet, maar het watertekort in Nederland wordt wel steeds zichtbaarder. Nog geen drie weken terug (3 augustus) werd het niveau van watertekort dreiging opgeschaald van een Niveau 1 naar Niveau 2

Wil je verder lezen over duurzaamheid? Lees dan Aantal (bedreigde) wilde beren, bizons en elanden stijgt in Europa