Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Volgens de laatste cijfers van de Finnish Wind Power Association (FWPA) was 2022 een recordtijd voor groene stroom binnen het Scandinavische land. De Finse windenergiecapaciteit is vorig jaar met 75 procent toegenomen, waardoor het aandeel hernieuwbare energie van het land flink is gestegen. Hoe is Finland binnen een jaar kampioen windenergie opwekken geworden?

Windenergie Finland met 43 procent omhoog

In totaal werden er in 2022 in Finland 437 nieuwe windturbines in gebruik genomen. De nieuwe turbines zijn samen goed voor een vermogen van 2.430 MW. Het land heeft nu in totaal 1.393 windturbines, met een gezamenlijk vermogen van 5.677MW staan. De nieuwe windturbines zorgde dus alleen al voor een toename van bijna 43 procent. Dat maakt dat het land in het afgelopen jaar al 14,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik uit windenergie kon halen. In 2021 was dat nog maar 9,1 procent aldus de laatste cijfers.

Een rooskleurige toekomst

En daar stopt het goede nieuws niet. Ook de toekomst ziet er volgens FWPA rooskleurig uit. Dit jaar komt er naar waarschijnlijkheid nog zo’n ongeveer 1.000MW aan stroomcapaciteit bij. Ook komende jaren wordt uitgebreid, naar 1.200MW in 2024 en 1.000MW in 2025. Op dat moment verwacht Finland dat windenergie minstens 28 procent van het Finse elektriciteitsverbruik zal dekken, waardoor een grootdeel van de elektriciteit in Finland hernieuwbaar zal zijn.

Belang van windenergie

Finland heeft een bijzonder groot potentieel voor windenergie vanwege zijn lange kustlijn en vele eilanden. In 2020 was windenergie al goed voor zo’n 4 procent van de totale elektriciteitsproductie in Finland. Sindsdien heeft de Finse overheid ambitieuze doelen gesteld om dit aandeel te verhogen in de komende jaren. Het gebruik van windenergie helpt Finland in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Bovendien kan windenergie bijdragen aan de energiezekerheid van Finland door het verminderen van de afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen uit bijvoorbeeld Rusland.

Economische groei

De Finse overheid ondersteunt de ontwikkeling van windenergie door middel van subsidies en fiscale voordelen voor bedrijven die investeren in windenergieprojecten. Zij zien het uitbreiden van de windenergiesector dan ook als een belangrijke bijdrager van de economische groei. De sector creëert zo bijvoorbeeld banen in de productie, installatie en onderhoud van windturbines. En trekt verschillende investeerders naar het land. Met name de vorig jaar voltooide projecten brachten meer al dan 2,9 miljard euro aan investeringen op. Daarmee is windenergie een van de meest gefinancierde sectoren in Scandinavië.

Wil je meer lezen over duurzame energie? Lees dan Schotland produceert twee keer de hoeveelheid windenergie dan nodig