Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hoewel in Nederland veel huishoudens gebruik maken van kraanwater voor hun dagelijkse activiteiten, staan niet veel mensen stil bij hoe de waterkwaliteit in ons land daadwerkelijk is. Grondwater en oppervlaktewater, zoals meren, rivieren en kanalen, zijn al jaren vervuild met te veel meststoffen en de resten van bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouwsector. Ook dragen wij als consument bij aan de vervuiling van ons water. Dit komt voornamelijk door de productie en gebruik van geneesmiddelen en cosmetica, die zorgen voor microverontreinigingen in het water.

Het verontreinigen kan ervoor zorgen dat er nadelige effecten kunnen volgen voor het leven in oppervlaktewateren en kan drinkwaterwinning ook belemmeren. Hoewel er structurele systemen in plaats moeten worden gezet om deze verontreiniging tegen te gaan, kunnen ook wij als consument hieraan iets bijdragen. In dit artikel lees je 4 tips over hoe jij kan bijdragen aan schoner water in Nederland. 

1.Spoel alleen door het toilet heen wat natuurlijk is

Het toilet is bedoeld voor je nodige behoeftes, zoals poepen en plassen, en toiletpapier. Gebruik het dan ook écht alleen hiervoor. Vermijd producten zoals tampons, billendoekjes of poetsdoekjes; deze verstoppen het riool. Maar ook andere kleinere of vloeibare producten, zoals medicijnen, anticonceptie, vet of olie horen niet thuis in het toilet. Bedenk dat alles wat jij doortrekt, ook er weer uitgefilterd moet worden in het zuiveringssysteem. Hoe meer onnodige dingen er worden ingegooid, hoe moeilijker dit gaat. 

2.Verbeter waterkwaliteit door geen brood te voeren aan eenden

Hoewel een paar kruimeltjes hier en daar geen kwaad kunnen, is het af te raden om op een zondagmiddag met de familie de eendjes in het park te gaan voeren. Naast het feit dat eenden deze hoeveelheid koolhydraten moeilijker kunnen verteren, zorgt het ook voor watervervuiling van de wateroppervlakten waarin zij leven.

Waterschap Rijnland uit de omgeving van Leiden raadt het voeren van eenden sterk af, en hoopt ook dat hier een verbod op komt in de nabije toekomst. De eenden poepen meer, wat betekent dat er meer mest in het water komt. Dit zorgt ervoor dat het water voedselrijker wordt, waardoor algengroei wordt bevorderd. Hierdoor gaat dus ook de waterkwaliteit er niet op vooruit. 

3.Schoner water door medicijnen in te leveren bij de apotheek

Medicijnen kun je beter niet door de wc spoelen omdat dit via de riolering bij het rioolwaterzuiveringssysteem terecht komt. Er zijn nog geen goede systemen in plaats die medicijnresten uit het rioolwater kunnen zuiveren. Resten komen hierdoor dus uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater en kan een bedreiging kunnen vormen voor dieren en planten. Tevens brengt het de kwaliteit van drinkwater ook in gevaar. Lever medicijnen dus altijd weer in bij de apotheek, zodat verontreiniging voorkomen kan worden. 

4.Voorkom waterverontreiniging van producten met microplastics 

Microplastic op vinger.

In verzorgingsproducten zoals scrubs, cosmetica en tandpasta komen vaak microplastics voor. Via de douche of wasbak komen deze terecht in het rioolwaterzuiveringssysteem. Omdat ze te klein zijn om er uit te filteren komen de microplastics vaak ook in het oppervlaktewater terecht, net als bij medicijnen. Probeer daarom producten met microplastic erin te voorkomen. Ingrediëntennamen zoals nylon, polyethyleen of polyethyleentereftalaat duiden aan dat er microplastics in het product zitten.

Ook zijn er bepaalde keurmerken waar je voor kunt zoeken om microplasticvrije producten te kopen, zoals Ecocert, het Europees Ecolabel, het NaTrue label en het Cosmos Natural label. 

Zoals je ziet kan je als consument veel bijdrage leveren aan het beteren van onze waterkwaliteit. Zolang wij ons bewust ervan zijn dat ook wij een verschil kunnen maken als consument, is de stap naar een betere waterkwaliteit steeds dichterbij. 

Meer weten over hoe je microplastics in producten kan herkennen?