Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Wereldwijd wordt de urgentie rond de opwarming van de aarde serieus genomen, hoewel er nog veel bereikt kan worden bij grote uitstoters als China. Veel regeringen werken toe naar een op termijn (zo goed als) energieneutrale samenleving en op vele aspecten binnen de maatschappij wordt hieraan gewerkt. Het bedrijfsleven innoveert voortdurend op dit gebied en heeft grotendeels duurzaamheid als kernwaarde van de bedrijfsvoering geïmplementeerd.

Maar ook de consument doet mee. Want binnen het duurzaamheidsvraagstuk snijdt het mes voor hen aan twee kanten: het nemen van groene maatregelen voor de eigen woning draagt bij aan een gezonder leefklimaat, maar levert ook bezuinigingen op in het verbruik van elektriciteit, wat goed is voor de planeet. Natuurlijk brengen deze investeringen de nodige kosten met zich mee. En daarom is er de groene lening in het leven geroepen.

Wat omvat de groene lening?

Binnen de ‘groene lening’ kan de consument tegen een lagere rente geld lenen om zo de groene investering eenvoudiger te kunnen bekostigen. Onder groene investeringen worden duurzame maatregelen verstaan, zoals het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en woningisolatie bijvoorbeeld. Stuk voor stuk maatregelen die zorgen voor een duurzamere samenleving. Om dit te bewerkstelligen kunnen huishoudens gebruikmaken van een ‘groene lening’, met lagere rente.

rente van persoonlijke lening

Een lagere rente betekent dat er een hoger bedrag geleend kan worden in bepaalde gevallen en dat er minder kosten worden gemaakt. Dat zit zo: financiële instellingen beoordelen bij de aanvraag in hoeverre een -in dit geval- consument geld mag lenen, de hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van alle gegevens die de consument doorgeeft.

De lening bestaat uit een stuk geleend geld en uit een stuk rente hierover, samen vormt dit één bedrag. Is de rente lager, dan kan het deel geleende geld hoger zijn, want alsnog vormen zij dan samen nog steeds hetzelfde bedrag wat maandelijks verantwoord is om af te dragen. Als consument heb je hier baat bij, want je kunt meer lenen.

Groen lening daadwerkelijk voordeliger op termijn?

De groene lening klinkt aantrekkelijk, maar is hij op de lange termijn eigenlijk wel zo voordelig? De rente van persoonlijke lening ligt meestal iets hoger, echter de voorwaarden en looptijd kunnen deze deels compenseren.

Hoe ziet dat er uit? Wanneer de looptijd van de afbetaling van een persoonlijke lening een langer termijn betreft dan die van de ‘groene lening’, dan kan de afbetaling een lager maandbedrag opleveren, ondanks dat de rente hoger ligt. Het is dan uiteindelijk niet per se voordeliger, maar wel gunstiger gezien deze looptijd. Natuurlijk vergt dit enig onderzoek.

Het is altijd raadzaam een gewone persoonlijke lening naast een ‘groene lening’ te leggen. Vraag bijvoorbeeld meerdere offertes aan, let dan uiteraard op de rente en looptijd. Welk maandbedrag is dan gunstiger en welk bedrag valt er bij beide type leningen te lenen? Op deze wijze ontstaat er een beter beeld van de mogelijkheden. Ga er dus niet zomaar vanuit dat de groene lening áltijd gunstiger is.