Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In 2020 produceerde de Europese Unie voor het eerst meer stroom uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele energie. Dit toont het jaarlijkse onderzoek van Agora Energiewende en Ember aan. Het aandeel duurzame stroom was in 2020 goed voor 38 procent. Fossiele energie maakte 37 procent op. De resterende 25 procent komt van kernenergie.

De Europese energietransitie

De uitkomst van het onderzoek wordt een mijlpaal genoemd in de Europese energietransitie. Nog nooit eerder werd er zoveel duurzame stroom geproduceerd. Wel zijn de onderzoekers sceptisch. Zo vragen zij zich af of de transitie wel snel genoeg gaat om de ‘Europese Greendeal’ waar te maken. Volgende de doelstellingen moet de EU voor 2030 de CO2 uitstoot met 55 procent reduceren en in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Om deze doelen te realiseren, moet de Europese Unie dus nog een tandje bijzetten.

Duurzame energiebronnen

In het onderzoek lezen we dat het gebruik van zonne- en windenergie in 2020 is gegroeid tot net geen 20 procent en kolenenergie tot iets meer dan 10 procent. Ook groeide het percentage energie uit biomassa. Zon, wind en aardwarmte zijn volledig duurzame energiebronnen. Deze bronnen raken namelijk nooit op en veroorzaken geen luchtvervuiling. De verbranding van kolen, olie en gas draagt daarentegen sterk bij aan klimaatverandering. In het huidig onderzoek wordt biomassa nog meegerekend tot het segment energie uit hernieuwbare bronnen. Echter twijfelen veel experts of dit wel echt duurzame stroom is.

Wind turbines with purple flowers in focus

Kritiek op biomassa

Een analyse door Milieu Centraal geeft bijvoorbeeld aan dat biomassa alleen onder groene energie valt omdat de bron hernieuwbaar is. Maar er komt er bij de verbranding van biomassa wel CO2 vrij. Soms zelfs meer dan bij fossiele energie. Deze CO2 draagt uiteraard bij aan klimaatverandering. Overheden en bedrijven stellen vaak dat die CO2 gecompenseerd kan worden door de aanleg van nieuwe bomen en planten. Deze kunnen de CO2 weer opnemen.

Aandacht voor meer duurzame stroom

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor andere vormen van groene energie binnen de Europese Unie. Zo wil de Europese Commissie de komende decennia 800 miljard euro investeren in windparken op zee. Dat moet leiden tot een vervijfvoudiging van de offshore windenergiecapaciteit in 2030. Hiermee hoopt de EU de doelstellingen van de Green Deal te behalen.

Wil je meer lezen over duurzame energie? Lees dan hier verder.