Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Energieleverancier Vattenfall heeft besloten om de voortgang van de bouw van de biomassacentrale in Diemen te staken. Dit besluit kwam nadat de Raad van State heeft geoordeeld dat er goed onderzoek gedaan moet worden naar de milieueffecten van het verbranden van biomassa, voordat zo’n centrale mag worden neergezet. Dit betekent een triomf voor de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Biomassa, wel of niet duurzaam?

Over biomassa als energiebron is veel discussie. De vraag of biomassa al dan niet duurzaam is, blijft dan ook een punt van discussie binnen het huidige energiedebat.Biomassa, zoals houtpellets en organisch afval, wordt vaak beschouwd als een hernieuwbare bron van energie, omdat het afkomstig is van levende organismen en kan worden aangevuld. Voorstanders betogen dat het gebruik van biomassa kan helpen om fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar critici maken zich zorgen over de ecologische gevolgen van grootschalige biomassa-oogst, zoals ontbossing en verlies van biodiversiteit. Bovendien kan de verbranding van biomassa luchtvervuiling en gezondheidsproblemen veroorzaken volgens MilieuCentraal.

Biomassacentrale Vattenfall in Diemen

Energieleverancier Vattenfall heeft zo’n biomassacentrale, in Diemen. Ze gebruiken dit om volledig fossielvrije warmte te kunnen leveren, dus niet voor de opwek van stroom. In 2021 werd de constructie van de centrale reeds stil gelegd als gevolg van voortdurende kritiek, onder andere van buurtbewoners. Maar het conflict rond de biomassacentrale in Diemen duurt al sinds 2019. Afgelopen maandag kondigde energieleverancier Vattenfall aan dat zij de bouw van de biomassacentrale in de buurt van Diemen nu helemaal stopzetten.

Onderzoek naar milieueffecten

Dit komt na het nieuws van de De Raad van State, die heeft geoordeeld dat een grondig onderzoek naar de milieueffecten van biomassa-verbranding noodzakelijk is alvorens de oprichting van zo’n centrale kan plaatsvinden. Dit vormt een triomf voor de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die zich verzette tegen de bouw van de biomassacentrale. In 2021 werd de bouw van de centrale al tijdelijk gestaakt vanwege aanhoudende kritiek, met name van omwonenden.

Vattenfall acht het mogelijk niet de moeite waard om de resultaten van een dergelijk onderzoek af te wachten. In diezelfde tijdsperiode kan het bedrijf eveneens duurzame warmtebronnen ontwikkelen in het betreffende gebied. Vattenfall onderzoekt momenteel diverse alternatieven, waaronder waterstof, aquathermie en geothermie. Het bedrijf voert overleg met de gemeenten Diemen, Amsterdam, en Almere, evenals met de provincie en het demissionaire kabinet.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Stop fossiele subsidies: permanente blokkade verwacht van de A12