Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nederland heeft de ambitie dat in 2030 15 procent van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Nu ligt het percentage op zo’n 4 procent. Om dit te realiseren is er voor 2023 en 2024 €26 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het kabinet. Lees hier meer over deze ontwikkeling.

Wat is biologische landbouw?

Biologische landbouw is een manier van voedsel verbouwen die gericht is op het behoud en de versterking van de natuurlijke balans en biodiversiteit, In biologische landbouw worden daarom geen synthetische middelen, zoals kunstmest of pesticiden, gebruikt. In plaats daarvan kiezen biologische boeren voor natuurlijke middelen, denk aan compost of biologische bestrijdingsmiddelen, om de plantengroei te ondersteunen en de gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Biologische landbouw streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van landbouw en kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van de bodemvruchtbaarheid.

Biologische markt meer stimuleren

Om die redenen vindt de Nederlandse overheid dat er meer biologische landbouw moet komen. Biologisch moet voor Nederlanders een aantrekkelijkere keuze worden, met een betere prijs voor zowel consument als boer. Daarom moet de markt zich ontwikkelen. Onder meer een grote consumentencampagne, marktontwikkeling, de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda moet daarvoor gaan zorgen.

Green Deal

Bovendien draagt dit nieuwe Biologische Actieplan bij aan de Green Deal van de EU, waar binnen is besloten om de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem te stimuleren. Mede door dit soort initiatieven wordt de Nederlandse landbouw steeds duurzamer. Toch zijn er ook nog vele uitdagingen waar de Nederlandse landbouw mee te maken heeft, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van biodiversiteit. De Nederlandse landbouw is sterk afhankelijk van de import van dierlijke voedingsmiddelen, wat kan leiden tot hogere broeikasgasuitstoot en een lagere biodiversiteit. Ook is er soms druk op de landbouw om te blijven produceren tegen lage kosten, wat kan leiden tot een lagere duurzaamheid.

Wil je meer lezen over duurzame landbouw? Lees dan Door gebruik van deze landbouwrobot kunnen boeren duurzamer worden