Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tegenwoordig komt er steeds meer kritiek kijken bij het gebruik van houtige biomassa. Zo wil onder andere de Sociaal Economische Raad (SER) dat Nederland stopt met het gebruik hiervan. Specialisten hebben twijfels over het advies van de SER, omdat dit de huidige klimaatdoelen in gevaar kan brengen.

Alternatieve energiebronnen

De SER heeft alternatieve bronnen in gedachten. Bij deze nieuwe bronnen wordt gebruik gemaakt van zonne-energie, aardewarmte, warmte uit water en windenergie. Dit zijn energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Er is echter ook veel kritiek voor bovenstaande energiebronnen, omdat deze maatregelen weer voor andere problemen kunnen zorgen.

Stored organic waste being poured from a lorry into a large warehouse for biomass fuel production.

Kritiek van wetenschappers

Door te stoppen met biomassa, of het gebruik ervan af te bouwen, zullen er een stuk meer andere duurzame bronnen moeten komen om dat verlies op te vangen. De kritiek luidt daarom ook dat men bang is dat de alternatieve bronnen dit niet snel genoeg kunnen compenseren.

Een groep wetenschappers heeft kritiek op de SER, omdat zij denken dat alternatieve energiebronnen op dit moment nog te duur zijn en pas op lange termijn iets opleveren. Voor de korte termijn zien zij de nieuwe energiebronnen niet als oplossing. De wetenschappers geven ook aan dat energiebronnen zoals biomassa waarschijnlijk nog voor een lange tijd ingezet moeten worden, omdat zonne- en windenergie niet altijd beschikbaar zijn. Biomassa kan de verliezen van windstille en bewolkte dagen opvangen.

Firewood with sunrays penetrating through

De verschillende meningen over biomassa zorgen voor veel onzekerheid binnen het bedrijfsleven. Als bedrijf zijnde moet je namelijk continu rekening houden met de klimaatveranderingen en je bedrijf daar ook op aanpassen. Deze problemen zullen vooralsnog wel even aanhouden, omdat de ene oplossing voor één probleem, weer andere problemen kan veroorzaken.

Nadelen houtachtige biomassa

De SER vindt dat het gebruik van houtige biomassa moet worden stopgezet, omdat dit zorgt voor veel stikstof en CO2-uitstoot, die schadelijk is voor het milieu. Als we niet letten op het circulaire aspect van het gebruik van biomassa, stijgt het CO2-gehalte in de atmosfeer en is het uiteindelijk schadelijk voor het milieu.

firewood log background. Alternative biomass renewal energy

Volgens de groep wetenschappers is de circulariteit van biomassa juist een belangrijk focuspunt: “De duurzaamheidseisen voor winning en gebruik van biomassa zijn er onder meer op gericht ervoor te zorgen dat de biokoolstof die bij verbranding in de vorm van CO2 vrijkomt weer in nieuwe biomassa wordt vastgelegd. Dit is circulair gebruik van koolstof en past dus in het streven naar circulariteit in onze economie”, aldus de wetenschappers.

Biodiversiteit  

Voorstanders van het gebruik van houtige biomassa zeggen dat we alleen bomen kappen die ‘onnodig’ zijn en waar geen nuttige materialen van gemaakt kunnen worden. Ecologen zeggen dat dit ‘afvalhout’ wel degelijk een belangrijke functie heeft. Voor veel organismen is dit hout erg belangrijk en zorgt het voor een stijging in biodiversiteit in bossen.

Wil je meer lezen over duurzame energie en biomassa? Lees dan hier verder.