Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Het doel van Duitsland is duidelijk, in 2030 moet 65% van de energie opgewekt worden door hernieuwbare energie zoals wind- of zonne-energie. En daarom worden er op dat gebied ook grote stappen gezet door ons buurland. Inmiddels is meer dan de helft van alle gebruikte energie in Duitsland opgewekt door een hernieuwbare energiebron. 

Grote sprong vooruit

In totaal werd er in het eerste kwartiel van 2020 148 miljard kWh energie verbruikt en maar liefst 77 miljard daarvan kwam vanuit een duurzame energiebron. De overige energie komt in Duitsland vooral vanuit kolen-, gas- en kerncentrales. In vergelijking met 2019 is er een sprong gemaakt van 44.4% naar 52% duurzame energie. 

Het kan wel zo zijn dat dit percentage niet volgehouden wordt. Experts geven aan dat er veel wind was in Februari en dat de corona-pandemie een groot effect kan hebben op het energiegebruik en op investeringen in nieuwe duurzame projecten. Door de pandemie lijkt er op economisch gebied een andere tijd aan te breken waarbij het voor veel mensen misschien niet meer haalbaar is om dezelfde investeringen te doen als voor de pandemie. 

Veel ontwikkelingen

Er zijn in Duitsland veel ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening. Zo sloten er afgelopen jaar twee kerncentrales die tijdelijk vervangen zijn door bruinkoolcentrales. Het opwekken van energie door bruinkool is erg vervuilend en door deze keuzes en het veranderen van het investeringsklimaat lijkt het de rest van 2020 lastig om het percentage dat in het eerste kwartaal behaald is vol te houden. 

Als het gaat om hoeveel energie er geproduceerd wordt van uit duurzame bronnen komt het op 49% van de totale hoeveelheid energie die Duitsland produceert. Ter vergelijking met Nederland: Daar kwam in 2019 20,2% energie uit duurzame bronnen terwijl Nederland als doel heeft gesteld in 2030 zelfs 70% van haar energie uit deze bronnen te halen.