Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Whiskey, een bekende alcoholische versnapering en het lievelingsdrankje van velen. Het process om whisky te maken kenmerkt zich als een energie-intensief proces. De distilleerketels vereisen hoge temperaturen om de whisky te stoken. Dat soort warmte van elektriciteit krijgen is ingewikkeld en duur. Om deze reden hebben 140 Schotse whiskydistilleerderijen aangekondigd dat ze hun industrie tegen 2040 willen transformeren tot netto-nul operaties. Ook de Scotch Whisky Association belooft een oogje in het zeil te houden, zodat de bedrijven zich hieraan houden.

Whiskey maken vergt veel energie

De ambitieuze doelstelling van zo’n 140 Schotse whiskey merken is om zonder tussenkomst van de overheid de impact van de energie-intensieve productie van Schotse whisky op het milieu te verminderen. De Scotch Whisky Association staat volledig achter deze toezegging en spoort de distilleerderijen aan om over te schakelen naar duurzame energiebronnen zoals wind, houtsnippers en getijdenenergie. Momenteel vergt whiskey zeer veel energie om te produceren. Het maken van Schotse whisky omvat een vierstappenproces van mouten, beslaan, fermentatie en distillatie. De ketels worden hiervoor tot hoge temperaturen verwarmd. Dit gebeurt met behulp van aardgas of fossiele brandstofolie, waardoor de beslag wordt gekookt en de alcohol wordt gedistilleerd.

Whiskey industrie steeds duurzamer

Sinds 2009 heeft de Schotse whiskyindustrie al grote vooruitgang geboekt bij het verminderen van haar koolstofemissies. Het aandeel van hernieuwbare energie is gestegen van slechts 2 procent naar 39 procent in 2022. Dit is grotendeels te danken aan de installatie van offshore windparken in de kustwateren van Schotland, in de nabijheid van de whisky-eilanden. Deze windparken voorzien de distilleerderijen van elektriciteit, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt verminderd.

Een andere belangrijke stap die de industrie heeft al genomen, is het recyclen van restproducten zoals bierbostel en “pot ale”. In plaats van deze producten als afval te beschouwen en weg te gooien, worden de bijproducten nu opnieuw gebruikt als waardevolle grondstoffen. Zo worden ze bijvoorbeeld omgezet in veevoer of biobrandstof, waardoor ze bijdragen aan een circulaire economie.

CO2 neutraal

Deze inspanningen hoopt de Schotse whiskyindustrie vol te houden en door te zetten. Zo willen ze steeds meer hernieuwbare energie gaan gebruiken en steeds minder afval achterlaten. Ook de boeren waar ze mee samenwerken willen ze stimuleren voor duurzamere productie. Hiermee hopen de Whiskey brouwers een voorloper op het gebied van duurzaamheid en klimaatbescherming te worden. Hun doelstellingen en acties zouden een voorbeeld moeten zijn voor andere drankbedrijven die streven naar minimale milieueffecten. Terwijl ze hun iconische Schotse whisky blijven produceren, zetten de distilleerderijen zich in voor een toekomst waarin ze deel uitmaken van een duurzame, CO2-neutrale markt.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Zweden gaat elektrische-snelweg aanleggen om auto’s tijdens het rijden op te laden