Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De Nederlandse overheid is op een missie om het aantal autoritten van Nederlanders te verminderen. Tegelijkertijd wil de overheid werken aan de infrastructuur van ons land. Dat moet beter namelijk: en dan met name de bereikbaarheid van dorpen. Daarom zoekt de regering naar vervoersalternatieven om mensen ertoe te bewegen hun auto thuis te laten: de fiets dus. Het kabinet maakt in totaal 780 miljoen vrij om nieuwe fietspaden aan te leggen.

Nieuwe fietspaden

De investering gaat vooral inzetten op meer fietsroutes. Vooral in regionale gebieden, zoals kleinere dorpen, moeten meer fietsroutes de toegankelijkheid bevorderen. Ook komen er 500 fietsenstallingen rondom treinstations , zo bijvoorbeeld in Utrecht en Goes. Hier kunnen fietsers makkelijker en sneller hun fiets kwijt om vervolgens over te stappen op het openbaar vervoer. Ook het openbaar vervoer wordt onder handen genomen, net zoals de snelwegen. Staatssecretaris Heijnen: “We kiezen voor flinke investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. Hiermee zorgen we dat door heel het land woningen op een duurzame manier bereikbaar worden. We kiezen niet alleen voor investeringen in de Randstad, maar juist ook in de regio.”

Investeringen in infrastructuur

In totaal heeft het kabinet in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Deze maand is bekend gemaakt hoe het geld gespendeerd mag worden. Dit na overleg met provincies en gemeenten, die zelf ook nog een financiële bijdrage hieraan leveren. In totaal wordt er op gebied van infrastructuur €4 miljard geïnvesteerd in het openbaar vervoer, €2,7 miljard voor de auto en dus €780 miljoen voor nieuwe fietsroutes. Het gaat dus zowel om nieuwe spoorlijnen, wegen en fietspaden, als om de verbetering en verdere ontwikkeling van bestaande verbindingen. Ook gemeenten en provincies betalen mee aan de nieuw fietsvoorzieningen. Samen met hun bijdrage komt de totale investering voor de fiets op ruim € 1,1 miljard.

Nederland fietsland

Een belangrijke reden voor De Rijksoverheid om nu te investeren in fietspaden, is omdat de overheid Nederland wil fietsvriendelijker maken. “Dat is goed voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.” zeggen zij zelf. Als uiteindelijke doelstelling heeft het kabinet dat uiterlijk eind 2024 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Dit scheelt veel spits drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Bovendien melden fietsers zich gemiddeld genomen minder vaak ziek, aldus Rijksoverheid.

Wil je meer lezen over klimaat en politiek? Lees dan Nu officieel: emissievrije nieuwe auto’s in 2035