Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Er werd een opvallend record verbroken begin dit jaar. Er werd namelijk in Duitsland nog nooit eerder zoveel zonne-energie opgewekt als tijdens de lockdown!

De lockdown van het afgelopen halfjaar heeft op ecologisch gebied veel veroorzaakt. Zo bloeide de natuur weer op en liepen wilde dieren over stille straten. Tevens heeft de lockdown op veel plekken voor een schonere lucht gezorgd. Dat zorgde voor een mooi record in Duitsland in het begin van 2020.

Waar is de opbrengst van zonnepanelen van afhankelijk?

De hoeveelheid opgebrachte zonne-energie is afhankelijk van de hoek die het zonnepaneel met de zon maakt. Als de zonnestralen loodrecht op de zonnepaneel komen, wordt er meer energie opgewekt. Als de zonnestralen er schuin op vallen, genereert de zonnepaneel minder elektriciteit. Natuurlijk word er tevens minder energie opgewekt wanneer de zonnepanelen vies zijn, of te heet.

Ook zijn bewolking en de luchtkwaliteit belangrijke factoren. Tijdens de lockdown kwamen er minder niet-organische stoffen in de lucht doordat fabrieken, vliegtuigen en andere vervoersmiddelen stilstonden. Dit heeft geleid tot een schonere, heldere lucht en een hogere opbrengst van zonne-energie. De zogenoemde niet-organische stoffen kunnen namelijk tussen de zonnepanelen en de straling zweven, waardoor minder straling het zonnepaneel bereikt. 

De strijd tussen kolencentrales en zonne-energie

De toekomst voor kern- en kolencentrales ziet er niet zo zonnig uit als die van de groene industrie. Landen moeten steeds meer voldoen aan klimaateisen. Deze eisen zorgen ervoor dat de lucht schoner en de energie groener wordt.

De kolenindustrie leed wel degelijk onder de coronacrisis. Terwijl er minder elektriciteit werd verbruikt, werd er meer elektriciteit opgewekt door middel van zonne-energie. En in veel landen heeft groene energie voorrang op het elektriciteitsnet, waardoor kolencentrales minder afzet genereerden. 

Duitsland loopt voor op andere landen

Hoewel Duitsland ver voorop loopt in vergelijking met Nederland wat betreft groene energie, maakt Nederland significante sprongen. Zo was het percentage opgewekte groene energie in 2019 rond de 7% en in dit jaar staat de verwachting rond de 14%.

Ook zijn er nog achterlopers. Neem de Verenigde Staten, waar bedrijven die fossiele brandstoffen winnen gestimuleerd worden en bedrijven niet worden gestimuleerd om minder vervuilend te werk te gaan.   

Wil je meer lezen over zonne-energie? Klik dan hier