Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De bouw-sector is in Nederland één van de grootste uitstoters van CO2. Omwille van de nieuwe stikstof regels staat deze sector onder vuur. Daar kan binnenkort verandering in komen. Een nieuwe startup wil van de bouw juist een CO2-sink maken, met het biologische bouwmateriaal Plantd.

Gras, snelgroeiend en duurzaam

Gras is een duurzaam biologisch materiaal, dat bovendien snel weer aangroeit. Grasvelden bedekken de bodem permanent, en slaan ook nog eens de nodige koolstof op in de grond. Dus als je erin zou slagen om gras als bouwmateriaal te gebruiken, dan bereik je een dubbele ecologische winst.

PlantD, koolstofnegatieve panelen

Dit is precies wat we Amerikaanse start-up Plantd heeft bereikt. Het productieproces is zo geoptimaliseerd, dat 80% van alle koolstof die het bedrijf uitgaat, binnenkomt in de vorm van biomassa van grasachtigen zoals bijvoorbeeld bamboe. Bij de productie van de Plantd panelen, wordt er slechts een kwart van de hoeveelheid koolstof in de panelen zelf, uitgestoten.

Het bedrijf krijgt dat voor elkaar, omdat duurzame elektriciteit wordt gebruikt om de machines te laten draaien. Het gevolg van een en ander is dat deze panelen CO2-negatief zijn. Als je een huis met deze panelen bouwt, verdwijnt er dus CO2 uit de atmosfeer. Dat klinkt heel veel mensen als muziek in de oren, wat de reden is dat bij klanten heel veel vraag is naar deze panelen.

PlantD
PlantD panelen zijn koolstofnegatief, minstens even sterk en even duur als bestaande panelen. Bron PlantD

Niet alleen duurzaam, op negen maal zo weinig land

Volgens het bedrijf slaagt PlantD er in om de benodigde biomassa te produceren op negen keer zo weinig land, wat nodig zou zijn voor een productiebos. Op zich kan het kloppen. Omdat kruidachtige planten als grassen, veel kleiner zijn dan bomen. Hierdoor hoeven ze minder energie te steken in het onderhouden van een grote stam en wortelstelsel en is de netto biologische productie, de groei, veel hoger.

Erg belangrijk, omdat we landbouwgrond tekort komen er dus zuinig moeten omspringen met het land dat we hebben. Als we op een relatief klein percentage van het land alle bouwmaterialen kunnen produceren die we nodig hebben voor duurzame bouw, kunnen we sneller overschakelen naar een koolstofneutrale economie.