Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Precies een jaar geleden verscheen de eerste Agro-Nutri Monitor in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). En inmiddels verscheen daar deze week ook een tweede monitor. Ditmaal de hoofdvraag: is Nederland klaar voor verduurzaming van de landbouw? Er wordt vooral gekeken naar de invloed van prijzen, en of de consument daadwerkelijk bereid is om meer te betalen voor een groen product.


Het onderzoek


Het onderzoek dat deze week verscheen is alweer de tweede Agro-Nutri Monitor, die eerder werd  opgesteld door Wageningen Economic Research in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), en op initiatief van het ministerie van LNV. Het doel van de monitor is om de prijsvorming in voedingsmiddelen ketens/aanbieders in Nederland inzichtelijk te maken. Dat gaat om zowel de gangbare producten als voor meer duurzame en biologische producten. Want wat is de invloed van prijs op het consumenten gedrag? En kan daar mogelijk een belemmering voor verduurzaming geïdentificeerd worden?

In samenwerking met de Nederlandse agrofoodsector kwam de monitor tot stand. Zowel groothandels, supermarkten, verwerkers en branche- of keurmerkorganisaties werkten aan het onderzoek mee. Aan het onderzoek is gewerkt door een team van onderzoekers van Wageningen Economic Research en Wageningen University.

Goedkoper Alternatief 

Het resultaat van de monitor laat zien dat Nederland (nog) niet klaar is voor verduurzaming van de landbouw. ACM trekt daarom de volgende conclusie: “De grootste belemmering voor verdere verduurzaming van de landbouw zijn consumenten zelf. Zij zijn niet bereid om meer te betalen voor duurzamere producten als er een goedkoper alternatief is.”

Zo laat het onderzoek bijvoorbeeld zien dat een product maar iets hoeft te stijgen in prijs, voordat mensen weer overschakelen naar een minder duurzaam product. Over het algemeen plaatst de consument de prijs van een product nog altijd boven diens duurzaamheid.


Een kleine, groeiende groep

Wel stelt het ACM vast, dat er een kleine, maar groeiende groep consumenten is die wél biologische producten koopt. Volgens Snoep, de voorzitter van het ACM, groeit die groep langzaam. Maar is die momenteel nog niet groot genoeg om een brede omschakeling in de landbouw te forceren. Wat daar wel voor nodig is? Het verschil in prijs tussen ‘reguliere producten’ en duurzame producten moet kleiner worden. Zo zouden er bijvoorbeeld subsidies kunnen komen voor duurzaam producerende boeren. Het ACM stelt ook een btw-verlaging voor op duurzame producten. 

Wil je meer lezen over duurzame voeding? Lees dan hier verder.