Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Na eindeloos veel overleg binnen de Europese Unie is er eindelijk een akkoord. Vanaf 2035 mogen er alleen nog maar emissievrije auto’s verkocht worden in de EU. Dit om bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa. Onderhandelaars van Commissie, Raad (lidstaten) en Parlement bereikten daarover afgelopen maand een definitief akkoord in Brussel. Hoe ziet dit akkoord er precies uit?

Alleen nog maar emissievrije nieuwe auto’s in 2035

Hoewel het streven eerst 2030 was, is er nu eindelijk een akkoord over emissievrije nieuwe auto’s binnen de Europese Unie. Na 2035 mogen er geen nieuwe diesels en benzineauto’s meer worden verkocht. “De industrie is er klaar voor, consumenten willen zo snel mogelijk emissievrije mobiliteit, dus laten we vol gas vooruitgaan”, aldus Eurocommissaris van Klimaat Frans Timmermans in een eerste reactie aan het AD. Het akkoord maakt deel uit van de algehele plannen om Europa om in 2050 te voldoen aan de belofte om Europa klimaatneutraal te maken. Het parlement en de Europese Commissie werden het in juni van dit jaar hier al over eens, maar nu scharen ook de lidstaten zich achter de plannen.

Het akkoord

Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte auto’s dus elektrisch zijn, of op waterstof rijden. Volgens VVD-Europarlementariër Jan Huitema, die betrokken was bij de deal, dwingt de EU de auto-industrie zo om meer schone voertuigen op de markt te brengen. “Omdat auto’s en bestelwagens gemiddeld 15 jaar op de weg blijven, is snelle actie nodig. De auto is de enige vorm van vervoer die snel kan overschakelen op elektrisch of waterstof, en de markt is daar al klaar voor.” Je mag dan nog wel een tweedehands benzine of dieselauto kopen. Vanaf 2050 mag dat ook niet meer. 

Elektrische auto’s in Europa

Al jaren neemt het aantal elektrische auto’s in Europa sterk toe. In 2021 werden bijna 1.729.000 elektrische auto’s geregistreerd. In 2020 waren dat er nog 1.061.000. Ook het gebruik van elektrische bestelwagens neemt toe, van 2,1 procent van het totale aantal nieuwe registraties in 2020 tot 3,1 procent in 2021. Het aantal batterij-elektrische en plug-in hybride auto’s is vergelijkbaar in 2021, blijkt uit cijfers van de EU.

Meer lezen over elektrisch rijden? Lees dan Is elektrisch rijden straks even duur als op benzine of diesel?