Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In de eerste vier maanden van 2023 is er in Spanje een alarmerende hoeveelheid natuur verloren gegaan door bosbranden. Volgens gegevens van het Spaanse ministerie van de Ecologische Transitie is er tot en met april maar liefst 39.381,42 hectare aan bosgebied verbrand. Dit is meer dan het dubbele van dezelfde periode in 2022. Hoewel het aantal bosbranden vergelijkbaar is met vorig jaar, toont de data aan dat bij elke brand meer natuur verloren is gegaan.

Steeds meer natuur verloren

Alarmerend nieuws uit Spanje, waar sinds het begin van de lente het aantal bosbranden weer is toegenomen. Dit jaar lijken de bosbranden verwoestender dat ooit te voren. De Spaanse overheid meldt zelf dat er 39.381,42 hectare aan natuur verloren is gegaan. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van 2022. Volgens het Europees Informatiesysteem voor Bosbranden ligt dit zelfs nog hoger, zij berekende een cijfer van 66.573 hectare wat tot en met 21 mei in Spanje zou zijn verbrand. Deze bosbranden hebben bovendien geleid tot de uitstoot van 4,35 metrische ton CO2, zegt het Europees Informatiesysteem voor Bosbranden.

Door klimaatverandering

Experts wijzen op het verband tussen deze verwoestende branden en klimaatverandering. De opwarming van de aarde en veranderingen in de weerspatronen hebben geleid tot drogere omstandigheden en langere periodes van intense hitte, waardoor de kans op bosbranden aanzienlijk is vergroot. Bovendien hebben deze branden een negatieve impact op de alarmerende uitstoot van broeikasgassen, waardoor het klimaatprobleem verder wordt verergerd. Een cyclische ontwikkeling dus.

Deze grootschalige bosbranden vormen een van de belangrijkste problemen in 2023 tot nu toe, aangezien ze drie keer het gemiddelde aantal grote branden van het afgelopen decennium overschrijden. Alleen in 2017 waren er in de eerste vier maanden meer grote branden, namelijk zeven, terwijl 2021 dichtbij kwam met vijf grote branden. In de overige jaren sinds 2013 varieerde het aantal grote bosbranden tussen de twee en drie.

3,530 bosbranden tot nu toe

Uit de gegevens van het ministerie van de Ecologische Transitie blijkt dat er in deze periode 3.530 natuur- en bosbranden zijn geregistreerd, waarvan de meeste, namelijk 2.089, kleine branden waren die snel werden geblust voordat ze een groot gebied konden bereiken. De overige 1.441 branden waren groter dan één hectare, waarvan er zes de grens van 500 hectare overschreden en als grote bosbranden werden geclassificeerd. Met name het noordwesten van het Spaanse vasteland, met name de regio Galicië, wordt het zwaarst getroffen door deze verwoestende rampen.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Er zijn te veel honingbijen in Amsterdam