Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De provincie Noord-Brabant heeft besloten om de vergunningverlening met betrekking tot stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stop te zetten. Deze drastische maatregel komt voort uit analyses die hebben aangetoond dat de natuur in deze gebieden aanzienlijk is achteruitgegaan. Door de vergunningverlening stil te leggen, hoopt het provinciebestuur verdere schade aan de kwetsbare natuur te voorkomen en te herstellen wat mogelijk is. Dit besluit is een belangrijke stap in de strijd tegen stikstofdepositie en een erkenning van de noodzaak om onze natuur te beschermen.

Noord-Brabant stikstof crisis

Een combinatie van verzuring, vermesting en verdroging heeft ervoor gezorgd dat verschillende planten en bomen langzaam maar zeker verdwijnen uit de natuurgebieden van Brabant. Slecht nieuws voor de biodiversiteit, want naast deze planten en bomen vermindert zo ook het aantal insecten en andere dieren, denk aan bijvoorbeeld vogels. Hun leefgebied krimpt waardoor zij hier niet meer kunnen leven. Dit alles is het gevolg van de hoge stikstofproductie in de provincie.

“Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur”, aldus de provincie Brabant afgelopen woensdag. “Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem.”

Een drastisch besluit: geen vergunningen meer

Om deze reden heeft de provincie een drastisch besluit genomen. Zij staken de vergunningverlening voor aanvragen van projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en woningbouw, maar ook voor verduurzamingsprojecten. Daarmee hopen ze het stikstofgehalte in de Natura 2000 gebieden spoedig terug te brengen. Volgens de provincie Noord-Brabant zijn de huidige maatregelen ontoereikend om de verplichte Europese natuurdoelen te behalen.

Dit besluit zal een aanzienlijke impact hebben op projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving, waarschuwt de provincie. Alleen projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen op dit moment doorgaan. De provincie zelf noemt het “een verstandige en noodzakelijke stap”, zij hopen zo de natuur in deze gebieden te beschermen en waardoor de biodiversiteit kan herstellen en de gebieden blijven bestaan voor toekomstige generaties. Er zal echter een evenwicht moeten worden gevonden tussen economische ontwikkeling en milieubescherming om ervoor te zorgen dat beide aspecten duurzaam kunnen worden geïntegreerd.

Natura-2000 gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Brabant telt 15 van deze gebieden. Op dit moment worden deze gebieden beschermd onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het behoud van deze gebieden is volgens de Europese Unie van cruciaal belang voor onze eigen welzijn en kwaliteit van leven, omdat ze ons voorzien van essentiële ecosysteemdiensten zoals schoon water en lucht, bestuiving en koolstofopslag. Momenteel is de natuur in deze gebieden vaak kwetsbaar en gevoelig voor verstoringen, zoals stikstofdepositie.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Dit is waarom de Provinciale Staten belangrijk zijn voor duurzaamheid