Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een nieuwe samenwerking tussen Neste en McDonald’s zorgt ervoor dat het gebruikte frituurvet van de Nederlandse restaurants wordt omgezet in een vervanger voor diesel. Zo wordt het restproduct van de Franse frietjes, Happy Meals en hamburgers opnieuw gebruikt. Alle 252 Nederlandse McDonald’s restaurants doen mee aan dit nieuwe initiatief. De ontwikkelde brandstof wordt vervolgens gebruikt in vrachtwagens die goederen leveren aan McDonald’s.

Frituurvet als alternatieve diesel

McDonald’s heeft zichzelf de afgelopen tijd nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Deze moeten in de komende jaren behaald worden, waardoor het bedrijf nu hard op zoek is naar groene alternatieven. Eén van de grootste bronnen van uitstoot is afkomstig van het vervoer. De ontwikkelde dieselvervanger moet een alternatief bieden voor de huidige fossiele brandstof. Het alternatief levert een CO2 reductie op tot wel 90%, en een reductie in fijnstof van 33% in vergelijking met reguliere fossiele brandstof.

De renewable diesel is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en heeft een chemische samenstelling die vrijwel gelijk is aan die van de fossiele diesel. Een groot bijkomstig voordeel is dat de alternatieve diesel gebruikt kan worden voor alle bestaande dieselmotoren. Er hoeven ook geen aanpassingen gedaan te worden aan de opslagplek voor de diesel.

Het streven naar circulariteit

De samenwerking is zo krachtig omdat beide bedrijven deze circulariteit nastreven. Door het geproduceerde afval te beschouwen als nieuwe grondstofbron, levert de samenwerking een kleine stap in de richting van circulariteit op. Een groot deel van het afval van de restaurants wordt op deze manier geëlimineerd.

Hoewel volledige circulariteit in de praktijk nog niet bereikt is, zorgt deze gedachtegang wel voor efficiënter gebruik van grondstoffen. Ook worden veel logistieke processen op deze manier geoptimaliseerd.

Vrachtwagens op duurzame diesel

Neste is actief in Rotterdam, en heeft zich hier gevestigd als raffinaderij voor duurzame producten. De alternatieve brandstof gaat Neste MY Renewable Diesel heten. Met de tool op de website van Neste is er precies uit te rekenen hoeveel CO2 reductie er plaats kan vinden wanneer de alternatieve diesel wordt gebruikt.

Wil je meer lezen over brandstoffen? Lees dan hier verder.