Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Volgens de nieuwste Monitor Wind op land van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is er eind 2022 meer dan 6 gigawatt aan windmolens op land geïnstalleerd in Nederland. Hiermee is eindelijk de doelstelling van het energieakkoord uit 2013 is gehaald. Het energieakkoord stelde dat er in 2020 minstens 6 gigawatt aan windenergie op land – exclusief windparken op de Noordzee – zou moeten staan. Dat doel werd uitgesteld tot 2022 omdat het in 2017 duidelijk werd dat het niet gehaald zou worden. Nu is het dus eindelijk zover!

Vertraging ingehaald

Nederland kon in 2022 eindelijk de vertraging compenseren voor het aantal windparken op het land. In 2013 werd afgesproken dat er in 2020 minimaal 6.000 MW aan duurzame energie moest worden opgewekt in Nederland. Dat stond vast in het Energieakkoord. Echter, werd in 2017 duidelijk dat deze doelstelling niet gehaald kon worden. Het doel werd daarom uitgesteld tot 2023, onder de voorwaarde dat het deel dat niet in 2020 werd behaald, voor eind 2023 zou worden verdubbeld. Dit kon worden bereikt door middel van zonne- of windenergie. Gelukkig is nu ook deze verdubbelingsafspraak gehaald.

Dankzij de snelle groei van het aantal zonnepanelen in Nederland kon dit doel nu worden bereikt. Het aantal windmolens zal naar verwachting dit jaar met 835 megawatt toenemen. Bovendien zijn er ook nog verschillende windprojecten in ontwikkeling. Het is echter nog onduidelijk wat er na 2023 zal gebeuren met de plannen voor windenergie op land, aangezien de bouw van windmolens op land steeds vaker op bezwaren van omwonenden stuit.

Minder nieuwe projecten

De RVO zegt dat het bouwen van nieuwe windmolens lastiger is geworden door nieuwe milieubeoordelingen die nodig zijn. Hierdoor zijn er afgelopen jaar weinig nieuwe projecten goedgekeurd. Dit maakt het moeilijk om het aantal windprojecten op land te laten groeien. Gelukkig komt er dit jaar nog wel 835 megawatt windenergie bij. Het nieuwe doel is om in 2030 minstens 35 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken met grote zonnepanelen en windmolenprojecten op land. Op dit moment staat het windvermogen gelijk aan 17,9 terawattuur per gemiddeld windjaar. Wel meldt de RVO dat de productie nog steeds zeer ongelijk verdeeld is over het land. Ook dit, is een punt van aandacht voor Nederland in de komende jaren.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Steeds minder koffietenten rekenen ‘vegan tax’