Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Volgens het rapport “Conscious Consumerism” van Deloitte is er een verschil tussen de intenties en daden van Nederlandse consumenten om duurzamere en milieuvriendelijke keuzes te maken. Hoewel respondenten aangeven dat ze een voorkeur hebben voor merken die duurzaamheid ondersteunen, is slechts 30 procent van hen bereid om écht meer te betalen voor producten die een positieve impact op de wereld hebben. Behalve onder de groep van Millennials en Gen Z respondenten, van hen is ruim 80 procent bereid meer te betalen voor een duurzaam product.

Het onderzoek

Voor het rapport “Conscious Consumerism” van Deloitte werd een representatieve groep Nederlandse consumenten ouder dan 18 jaar ondervraagd. Er is een steekproef genomen van minimaal 1.900 respondenten om de gegevens over verschillende leeftijdsgroepen en geslachten representatief te houden. Ruim 2.000 respondenten stuurden hun antwoorden in gedurende een periode van twee weken in november 2022.

Uit dit onderzoek kwam een duidelijke kloof tussen de wensen van mensen als burgers en hun gedrag als consumenten tevoorschijn, aldus Patrick Schunck, Consumer Consulting Lead bij Deloitte. Bijvoorbeeld: “60 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan voorstander te zijn van ecovriendelijke vervoersopties, maar toch blijkt uit de gegevens dat 56 procent deze opties niet kiest als ze duurder of langer zijn.”

Barrières voor duurzame keuzes

De grootste hindernis voor consumenten om duurzame keuzes te maken blijkt de betaalbaarheid te zijn. Zo geeft 63 procent van de respondenten aan dat hoge prijzen hen weerhouden. In het huidige economische klimaat, waarbij steeds meer consumenten onder druk staan, weegt de betaalbaarheid dus zwaarder dan de duurzaamheid. Opvallend is dat Generatie X het minst bereid is om meer te betalen voor duurzame producten (35 procent), terwijl Babyboomers juist vaker voor duurzamere producten kiezen (43 procent). Onder Millennials en Gen Z wogen de kosten toch minder zwaar dan de duurzaamheid. Onder Millennials kiest 65 procent voor duurzaam en bij Gen Z 69 procent.

Waarom zijn jongere generaties ‘duurzamer’?

Ook Milieu Centraal heeft zich al eerder gebogen over het vraagstuk naar millennials en hun positievere attitude tegenover duurzaamheid. Volgens hen omarmen jongere generaties nieuwe ontwikkelingen en producten sneller dan oudere generaties. Zij ondervonden dat 7 op de 10 Millennials het belangrijk vinden zich te informeren over hoe ze duurzamer kunnen leven. Bovendien vindt de helft van de Millennials het belangrijk om in het dagelijks leven duurzame keuzes te maken.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Natuur & Milieu roept op: sluit kolencentrales per 2025