Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In 2020 werd de Luchtvaartnota gepubliceerd. Een uitgebreid plan, met daarin uitgestippeld hoe de toekomst van de Nederlandse luchtvaart er uit moest komen te zien. Het toenmalige kabinet ondertekenden het plan, en daarmee was de kous af. Of toch niet? Deze week presenteerde verschillende milieuorganisaties een actieagenda, waarin zij oproepen voor een strenger klimaatbeleid voor de Nederlandse luchtvaart. Wat staat er in dat plan? Dat lees je hier.

Huidig beleid moet grondig worden herzien

Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland overhandigden deze week een actieagenda aan de directeur-generaal Luchtvaart van I&W. In dit document stellen de organisaties dat het kabinet haar plannen voor de luchtvaart grondig moet herzien. Zo wijzen de organisaties bijvoorbeeld op de stikstofcrisis, het geluidsoverlast van Schiphol en de klimaaturgentie wereldwijd. Zo tonen zij aan dat het huidige beleid onhoudbaar is.

“Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Milieudefensie en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland vinden het van groot belang dat in de actualisatie van de uitvoeringsagenda ambitieuze en fundamentele maatregelen worden opgenomen. In dit stuk stellen wij daarom aan de hand van zeven thema’s 22 acties voor waarmee de luchtvaart meer én sneller kan verduurzamen.” aldus het document.

Nieuwe doelstellingen

Een eerste argument van de organisaties, is dat de klimaatdoelen voor de luchtvaart gebonden moeten worden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daar staat bijvoorbeeld in dat we de opwarming van de aarden moeten beperken tot maximaal 1,5 graad. Een doelstelling, die het huidige beleid niet in acht neemt volgens de organisaties. Ook zouden de doelen van de luchtvaart in de wet moeten worden vastgelegd middels een CO2-plafond. Bovendien vinden de organisaties ook dat de gezondheid van omwonenden en werknemers van luchthavens gewaarborgd worden met maatregelen tegen geluidshinder en voor betere luchtkwaliteit.

Cijfers en feiten

De luchtvaart is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. In 2020 stootte de Nederlandse luchtvaartsector 7,6 miljard kilo CO2 uit. De uitstoot die plaatsvond in het buitenlandse luchtruim is hierin meegeteld. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, is niet meegeteld door het CBS. In Nederland wordt Schiphol (en andere luchthavens) gezien als een belangrijk onderdeel voor onze economie. Het kabinet heeft zich in het verleden steeds als doel gesteld om Schiphol te beschermen, bijvoorbeeld door proberen de overstapfunctie van Schiphol te behouden. De milieuorganisaties noemen dit een grote vergissing.

Van alle passagiers op Schiphol, stapt 32 procent over op een andere (internationale)vlucht. Voor sommige bestemmingen loopt dat soms op tot 90 procent. Daarnaast rekenden de milieuorganisaties uit dat 80 procent van het totale energiegebruik van Schiphol, wordt veroorzaakt door de 20 procent langste vluchten. De organisaties roepen daarom op om vluchten te gaan schrappen. Met name de lange vluchten, waar veel overstappers op zitten.

In totaal roepen de organisaties op tot aanscherping van het beleid aan de hand van zeven thema’s met daaruit volgend 22 acties voor waarmee de luchtvaart meer én sneller kan verduurzamen. Het hele document vind je hier.

Wil je meer lezen over klimaatactie? Lees dan Supermarkten stoppen met invliegen groente en fruit