Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De coöperatie ‘Land van ons’ heeft een duidelijk doel: het herstellen van het landschap in Nederland. Volgens de coöperatie is er bij ontwikkeling van de landbouw niet goed gekeken naar de gevolgen die deze sector heeft op de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Om dit te kunnen herstellen wil de coöperatie landbouwgrond aankopen en op deze grond beter omgaan met de natuur en de dieren.

Dat doet het door te stoppen met het gebruik van chemische middelen om gewassen te beschermen. De coöperatie stopt daarnaast met het gebruik van mest en er moet op de grond een intensief maaibeleid komen. Daarnaast gaat de coöperatie de oude natuur herstellen door het terugbrengen van hagen, singels en houtwallen. De gebruikte grond zal dus niet worden gebruikt om volledige natuurgebieden aan te leggen. ”Land van ons” wil juist de grond blijven gebruiken voor de producten die mensen dagelijks nodig hebben.

Hoe komt de coöperatie aan deze grond?

De coöperatie is van plan om door middel van haar leden grond op te kopen. Je kunt voor €10 per jaar lid worden en daarnaast apart nog grond aankopen. Je kunt lid worden door voor de eerste 2 jaar €20 grond te kopen. De grond is van de coöperatie en daarmee kunnen de leden meebeslissen met wat er met de grond moet gebeuren. Daarnaast heb je de optie om jouw gekochte grond na twee jaar te verkopen.

”Land van ons” gelooft in de kracht van de burgers omdat de ‘gewone Nederlander’ zich steeds meer realiseert dat de natuur en biodiversiteit in Nederland afneemt. Het doel is om op den termijn 300.000 hectare grond in bezit te hebben en deze in te zetten als niet maximaal gebruikte en uitgeputte landbouwgrond. De coöperatie staat ook open voor bedrijven die mee willen helpen met de missie. Bedrijven kunnen meedoen door per werknemer of relatie een lidmaatschap aan te schaffen. Dit is een origineel relatiegeschenk want medewerkers of relaties krijgen hiermee een eigen stuk grond.

De coöperatie is opgericht door Jaap Benschop en Franke Remerie. Jaap Benschop heeft gewerkt voor een specialistische dienst van Rijkswaterstaat en Franke Remerie werkt al 20 jaar in verschillende sectoren. Voorlopig hebben de oprichters de eerste stappen zelf gefinancierd maar zullen vanaf nu de nodige hulp nodig hebben om zoveel mogelijk grond te kunnen kopen. Wil jij dit mooie initiatief ook steunen dan kan dat via: www.landvanons.nl