Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Geo-engineering is het opzettelijk en grootschalig ingrijpen in de natuurlijke (eco)systemen van onze planeet. Dit heeft als doel om klimaatverandering en het opwarmen van de aarde tegen te gaan en zou ons kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen nog voor 2050 te halen. Kunnen we met geo-engineering het klimaat hacken (en daarmee redden)? Lees hier hoe het precies zit en wat klimaatexperts erover zeggen.

Geo-engineering

Volgens Oxford University is geo-engineering het op grote schaal ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde middels (nieuwe) technieken om klimaatverandering tegen te gaan. Naarmate de dreiging van de klimaatverandering gaat toenemen, zullen we waarschijnlijk steeds meer horen over de mogelijkheden en gevaren van geo-engineering. Maar hoe zit dit nu echt?

We zijn het er inmiddels (bijna) allemaal over eens dat we ons klimaat moeten beschermen. De vraag is alleen hoe? Het wordt steeds duidelijker dat we zonder ingrijpende maatregelen de opwarming van de aarde niet meer kunnen beperken tot die cruciale 2 graden. Geo-engineering geeft ons enkele middelen om dit wel te realiseren. Het betekent dat wij als mensheid met onze wetenschap gaan ingrijpen in de natuurlijke systemen van onze planeet. Denk bijvoorbeeld aan het cloud-seeding project in Dubai, waar kunstmatig regen wordt gemaakt tegen extreme droogte.

Het klimaat hacken

Met geo-engineering wordt het klimaat als het ware gehackt en functioneert het niet meer op eigen kracht. Laten we het cloud-seeding project aanhouden als voorbeeld. Regen komt in de zomer nog maar zelden voor in Dubai. Dat terwijl de vegetatie en de biodiversiteit in de stad het hard nodig hebben. Daarom wordt er kunstmatig regen gemaakt dat verspreid wordt via drones. Het is slechts een voorbeeld van de vele geo-engineering technieken. Andere methode zijn bijvoorbeeld ‘carbon removal’ of ‘negative emissions technologies’. 

Deze termen omvatten ideeën die zowel op natuurlijke wijze als met technologische strategieën koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijderen en opslaan. Een natuurlijke manier is bijvoorbeeld door bomen te planten en op technologisch gebied kunnen er carbon-capture-technologieën worden ingezet die emissies uit de lucht halen en vervolgens opslaan of omzetten.

Is geo-engineering goed of slecht?

De meningen over geo-engineering en of we dit moeten gaan inzetten zijn onder klimaatwetenschappers en experts sterk verdeeld. Zo zeggen sommige experts bijvoorbeeld dat we door menselijke-inventies onbekende klimaatrisico’s kunnen introduceren. Geo-engineeringprojecten kunnen aardsystemen op onbedoelde en onvoorspelbare manieren veranderen. Er kunnen tal van neveneffecten ontstaan die nog niet volledig bekend kunnen zijn totdat de projecten in praktijk worden gebracht.

Een ander tegenargument is dat geo-engineering projecten bestaan uit technologieën waarvan de effectiviteit nog niet is bewezen. Totdat grondig is bewezen dat deze geoengineering-technologieën werken zonder schadelijke neveneffecten, moeten zij sceptisch worden bekeken. Mocht de technologie wel werken, dan kan het jaren duren voordat deze op grote schaal kan worden uitgevoerd of ingezet. De vraag is: hebben we wel de tijd om daar op te wachten?

Voorstanders van geo-engineering beweren dat de technologieën echte en snelle verandering zouden kunnen bewerkstelligen om het klimaat op korte termijn te redden. Zij wijzen bijvoorbeeld naar bepaalde methoden van geo-engineering, zoals het inzaaien van de oceaan met ijzerdeeltjes of het pompen van aërosolinjecties in de atmosfeer. Deze zouden de gemiddelde temperatuur op aarde sneller kunnen doen dalen dan wanneer er wordt ingezet op het veranderen menselijk gedrag. 

Meer lezen over klimaat en technologie? Lees dan Onderzoekers ontdekken nieuw middel om bosbranden te bestrijden