Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

9 augustus was een spannende dag: het VN-klimaatpanel IPCC presenteerde het eerste deel van een nieuw rapport. Het rapport gaat over de staat van ons klimaat en verzamelt alle klimaatkennis die er op dit moment is. Het langverwachte rapport werd al enige tijd gevreesd, want wat is nou echt de status van ons klimaat? En misschien nog wel belangrijker: wat kunnen we doen?

1500 pagina’s aan klimaatkennis 

Het eerste deel van het nieuwe IPCC-rapport is zo’n 1500 pagina’s dik. Het rapport is niet per se geschreven dóór wetenschapppers, maar vergelijkt wetenschappelijk onderzoek en vat de conclusies samen. Je kunt het rapport het beste zien als een bundel vol met alle huidige (gefactcheckte) klimaatkennis. Het nieuwe rapport is gebaseerd op circa veertienduizend nieuwe onderzoeken. 234 wetenschappers sloegen de handen ineen om aan het rapport te werken. De VN publiceert zo’n rapport om de 6 à 7 jaar. Ze zijn bedoeld voor overheden en ambtenaren, die hierop het klimaatbeleid baseren. Maar zo’n klimaatrapport is ook handig voor andere wetenschappers en (milieu)organisaties. Eigenlijk kan iedereen er baat bij hebben om de rapporten te lezen. 

Wat staat er in het klimaatrapport?


Het rapport is dit jaar onderverdeeld in drie belangrijke thema’s: temperatuurstijging, uitstoot en zeespiegelstijging. Op dit moment zijn dit de drie belangrijkste factoren die een rol spelen in de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Binnen deze drie thema’s werden ook ditmaal weer belangrijke ontdekkingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds eind 19e eeuw al 1,1 graden is gestegen. Boven de oceanen is het op dit moment 0,9 graden warmer, en boven het land gemiddeld 1,6 graden. Bovendien is deze stijging inmiddels overal op de wereld waarneembaar. Ook dat is nieuwe informatie.

Een andere belangrijke conclusie van het rapport is dat de rol van de mens in de verandering van het klimaat nu kan worden vastgesteld. De wetenschappers omschrijven dit zelfs als een onmisbaar variable, of wel: de rol van de mens valt niet te betwijfelen.

Bosbranden in Portugal (2020).

Wat kunnen we doen?

Het rapport van de VN heeft niet als doel om ons te vertellen wat we wel en niet kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport schetst simpelweg enkele scenario’s en vergelijkt kennis die daarover beschikbaar is. Het is aan de overheden en organisaties om hierop beleid te maken. Het IPCC informeert ons bijvoorbeeld in een van de scenario’s over wat ons staat te wachten als we de CO2-doelen niet halen voor 2030 en 2050. Hopelijk vormt dit rapport voor beleidsmakers een extra stok achter de deur om het klimaatbeleid aan te scherpen. Alleen als op breed nationaal en internationaal niveau kan worden samengewerkt, dan kunnen we klimaatverandering beperken tot een leefbaar minimum voor onze ecosystemen, biodiversiteit en al het leven op de planeet.  

Wil je meer nieuws over klimaat lezen? Lees dan hier verder.