Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In 2019 speelden de hoge CO₂-uitstoot, het stikstofprobleem en de verschillende maatregelen die hiertegen zijn genomen een centrale rol. Omdat er uiteindelijk ergens een CO₂-reductie vandaan moet komen, lijkt er altijd wel iemand wat in te moeten leveren. Om 2019 nog een beetje leuk af te sluiten, gaan wij kijken naar oplossingen waar niemand last van heeft. Met vandaag als thema: het planten van een gigantisch bos.

Zwitserse wetenschappers zoeken naar een oplossing

Het planten van bossen voor het oplossen van het klimaatprobleem is het ideale scenario. Het is namelijk niet alleen goed voor het CO₂-gehalte maar ook voor de biodiversiteit, de waterkwaliteit en voor het verminderen van erosie. Een team van Zwitserse wetenschappers voor het vakblad Science hebben dit afgelopen jaren gericht op de vraag hoeveel bomen er nodig zijn om het klimaatprobleem grotendeels op te lossen. Hun eindconclusie: 1.000.000.000.000 oftewel 1 biljoen bomen. Dit is natuurlijk een enorm aantal dus laten we kijken naar de haalbaarheid van dit idee.

Het vinden van genoeg oppervlakte is mogelijk

De Zwitserse wetenschappers hebben in hun onderzoek meteen een analyse opgenomen over de haalbaarheid van hun voorstel qua oppervlakte. Aan de hand van satellietbeelden zijn zij tot de conclusie gekomen dat de aarde genoeg geschikte grond heeft om 1 biljoen extra bomen te huisvesten.

Hier zitten alleen nog wel wat haken en ogen aan. Grote delen van de geschikte grond bevinden zich in Brazilië, China en Rusland. China is momenteel als druk bezig met het planten van bossen maar Brazilië slaat juist een volledig andere weg in. Brazilië zet namelijk sinds de verkiezing van hun nieuwe president volledig in op de landbouw en daarmee het kappen van grote stukken bos. Er zullen op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt om de beschikbare grond ook daadwerkelijk te gebruiken.

Financieel haalbaar?

Er zijn tegenwoordig meerdere organisaties die bomen kunnen planten voor maar 1 dollar per boom. Aangezien we het over 1 biljoen bomen hebben spreken we natuurlijk alsnog over een gigantisch bedrag. Dit moet echter wel in perspectief worden bezien.

Allereerst kunnen er grote schaalvoordelen ontstaan wanneer men zich wereldwijd volledig gaat richten op het planten van bossen. Hierdoor kan het planten van een bos zoals deze een stuk lager uitpakken.

Daarnaast is het wereldwijde BBP op dit moment 80 biljoen dollar. Dit zou betekenen dat er wereldwijd een eenmalige donatie van 1,25% van het BBP moet worden gegeven om dit te verwezenlijken. Dit is een stuk lager dan de jaarlijkse uitgaven aan bijvoorbeeld defensie (de Verenigde Staten alleen gaven 1,8 biljoen euro uit aan defensie in 2017, genoeg om dit hele project te financieren). Daarnaast gaan wij er gemakshalve vanuit dat men dit bedrag in één keer gaat ophoesten en de bomen daadwerkelijk 1 dollar per stuk kosten. Dit is natuurlijk helemaal niet nodig en door schaalvoordeel kan het bedrag lager uitvallen. Kortom, met een beetje commitment van de internationale politiek mag de financiering van een project zoals deze geen probleem zijn.

Zo snel mogelijk beginnen

Het is aan de internationale politiek om de nodige acties te ondernemen. Maatregelen zoals deze zijn minder ingrijpend voor de mens en brengen daarnaast veel extra voordelen met zich mee. Ondanks deze voordelen benadrukten de Zwitserse wetenschappers dat ook bij deze oplossing gebruik van fossiele brandstof moet worden verlaten. Dit plan kan het CO₂-gehalte wel terugbrengen tot het niveau van 100 jaar geleden. Zelf kun je natuurlijk alvast beginnen. Als ieder persoon op aarde namelijk 133 bomen plant dan zijn we er al. EcoToday is in ieder geval erg benieuwd naar verder onderzoek naar deze mogelijke oplossing.