Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een coalitie uit het onderwijsveld heeft volgens het NRC een oproep gedaan aan het komend kabinet om klimaat en duurzaamheid voortaan op te nemen in de lessen op school. Zij stellen dat de klimaat- en stikstofcrisis, het aanstaande tekort aan grondstoffen en het verlies aan biodiversiteit belangrijke onderwerpen zijn die de toekomst van ons, en vooral jongeren, de komende jaren gaan beïnvloeden. Moet klimaatverandering een vak op school worden?

Het Italiaanse voorbeeld

In november 2019 werd bekend gemaakt dat vanaf 2020 alle Italiaanse leerlingen les krijgen in klimaatverandering. Italië werd daarmee het eerste land met een verplicht vak over het klimaat, gerealiseerd door onderwijsminister Lorenzo Fioramonti. De minister zorgde ervoor dat klimaatverandering en duurzame ontwikkeling terugkomen in de traditionele schoolvakken zoals natuurkunde en scheikunde. Bij aardrijkskunde moeten jongeren leren wat de gevolgen zijn van het menselijk handelen op de planeet. Bovendien krijgen leerlingen één uur per week les in klimaatverandering en bestuderen ze de VN-klimaatagenda.

 

Nieuwe kennis en vaardigheden

Ook in Nederland roepen onderwijsinstanties nu op om klimaat voortaan mee te nemen in het onderwijs. Het streven naar een duurzame toekomst en CO2-neutrale samenleving is immers verwoord in zowel internationale als nationale verdragen. Daarom moet de volgende generatie opgeleid worden om deze doelstellingen te behalen. Daar is natuurlijk bewustzijn en kennis bij nodig, naast eventuele nieuwe vaardigheden die leerlingen dienen te beheersen. Dat het onderwijs in de laatste vijftig jaar nauwelijks is veranderd, krijgt veel kritiek uit verschillende hoeken. De leerdoelen van zowel het primair als voortgezet onderwijs zijn al zo’n veertien jaar niet veranderd. 

Klimaateducatie in Nederland 

Om die reden vragen onderwijsinstellingen steun voor centrale aandacht de Sustainable Development Goals, ofwel de VN-doelen op gebied van klimaat. Dit zou moeten leiden tot nieuwe leerdoelen op de basisscholen, voortgezet onderwijs en het MBO. Daarbij horen exameneisen over klimaat, biodiversiteit, energietransitie, circulaire economie, diversiteit en inclusiviteit en internationale samenwerking. Initiatieven zoals de Coöperatie Leren voor Morgen, Duurzaam MBO, Teachers for Climate en Duurzame PABO maken zich hier al langer hard voor. Deze organisaties steunen en stimuleren elkaar om goede voorbeelden te delen en elkaar te inspireren. De hoop is dat het komend kabinet de voorstellen kan vertalen naar een concreet onderwijsbeleid

Wil je meer lezen over klimaat en onderwijs? Lees dan hier verder.