Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Afgelopen jaar ging het veel over de Nederlandse boeren. Vanuit de politiek kwamen er ideeën over hoe de agrarische sector er in de toekomst uit moet gaan zien. De boeren zelf hielden meerdere demonstraties om te strijden tegen extra maatregelen en tegen het slechte beeld dat zou ontstaan door politiek en media. De jonge generatie lijkt klaar om dit slechte imago van zich af te schudden. 

Grootschalige enquête

Om te kijken hoe jonge boeren met de opgaven in de toekomst om zullen gaan is er een groot onderzoek geweest door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in samenwerking met de omroep KRO-NCRV. Meer dan duizend jonge boeren, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, hebben de enquête ingevuld waarin gevraagd werd naar de manier hoe zij omgaan met duurzaamheid. 

Uit dit onderzoek blijkt dat jonge boeren zeer actief bezig zijn met duurzaamheid. In totaal wil 73% van deze groep hun eigen bedrijf duurzamer maken. Op de vraag of de boeren stappen willen zetten richting kringlooplandbouw gaf zelfs 78% aan dit te willen of hier zelfs al mee bezig te zijn. Beide zaken zijn ook gericht op het leefbaar houden van het platteland, bijna elke boer (98%) geeft aan dat ze zichzelf daarin als onmisbaar zien. Dat de kwestie reacties oproept blijkt wel uit het feit dat ruim 800 respondenten een persoonlijk verhaal stuurden over hun ervaringen op het platteland. 

Duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering is voor de jonge boeren belangrijk omdat ze het vak nog tientallen jaren willen uitoefenen. Wel geeft een deel van de respondenten aan dat ze niet zitten te wachten op nog meer wet- en regelgeving maar dat ze zelf keuzes willen kunnen blijven maken. De NAJK wil met deze enquête het gevoel van de jonge boeren beter duiden en ervoor zorgen de rest van Nederland begrijpt waarom er acties gevoerd zijn. Daarnaast probeert de organisatie het voortouw nemen in het huidige debat.