Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een veel gehoord argument tegen de investeringen om de klimaatverandering tegen te gaan is dat de kosten te hoog zijn en de economie er zwaar onder te lijden krijgt. Maar is dat wel zo? Een nieuw onderzoek wijst uit dat nu investeren juist goede gevolgen kan hebben voor de economie. Voor dit onderzoek wordt er gekeken wat de effecten zijn als landen alles doen om het klimaatakkoord van Parijs te behalen of wanneer ze dit niet doen. 

Grootschalig onderzoek

Onderzoekers van het Chinese Beijing Institute of Technology hebben samen met andere Chinese instituties deze bevindingen aangedragen bij de overheid om zichzelf beter te beschermen. Er is berekend wat de voordelen zijn van het vergroenen van huizen en energie en het verlagen van de CO2-emissies op de economie van de toekomst. 

Volgens het onderzoek zullen alle landen die nu investeren in deze vergroening op de lange termijn hier veel voordelen uit halen. De grootste voordelen zijn voor de landen die zich nu ontwikkelen waarbij nog hoge emissies zijn zoals Indonesië, India en China zelf. Als er door deze landen niet tegen de klimaatverandering opgetreden wordt zullen ze veel te maken krijgen met droogtes, heftige stormen, overstromingen en zelfs tekort aan voedsel. 

Wat kan het opleveren?

Om de economische voordelen van nu ingrijpen tastbaarder te maken hebben de onderzoekers berekend wat het de wereldeconomie op kan leveren. Door de klimaatverandering nu aan te pakken zou het de wereld tegen het jaar 2100 tussen de 127 en 616 biljoen dollar aan economisch voordeel opleveren. Ondanks deze duidelijke onderzoeksresultaten is hoofdonderzoeker Yu nog niet positief over de instelling van de regeringen. Ze geeft aan dat regeringen vooralsnog veel op korte termijn denken en te veel tegen de hoge kosten opzien. Daarnaast zal elk land mee moeten werken aan de strijd tegen klimaatverandering zodat de wereld uiteindelijk gezamenlijk strijdt voor een betere wereld en economie.