Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In het Klimaatakkoord van Parijs, dat ondertekent werd in 2015, is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot “ruim onder de twee graden”, en liever nog onder de 1,5 graad. Toch bereikte het niveau van de drie belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer in 2022 opnieuw een recordhoogte, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Is de maximale opwarming van 1,5 graad nog steeds mogelijk?

Uitstoot blijft stijgen

Zowel in 2021 als in 2022 was er opnieuw een aanzienlijke toename van de uitstoot van C02, methaan en lachgas op veel plaatsen; een stijging die niet eerder zo groot was sinds het begin van de metingen. De oorzaak van deze toename is nog onbekend. De WMO meldt in een persbericht dat de CO2-uitstoot wereldwijd ook dit jaar blijft toenemen. Binnen de Europese Unie is afgesproken om per 2030 tenminste 55 procent minder uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Maar gaan we dat redden? Eind 2022 kwamen wereldleiders samen op het jaarlijkse klimaatcongres om dit te bespreken. Het lot ligt niet alleen in de handen van de EU, maar ook landen als India, Rusland en China moeten een flink tandje bijzetten.

Maximaal 1,5 graden opwarming

Steeds meer klimaatwetenschappers twijfelen om die redenen inmiddels openlijk aan de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen. Is het nog wel mogelijk om de maximale opwarming van 1,5 graad te bereiken? Volgens de WMO is de kans nu ongeveer fifty-fifty (48 procent) dat we het gaan halen, terwijl die kans eerder veel hoger werd ingeschat. In 2015 werd de kans dat we boven de 1,5 graden zouden uitkomen nog bijna nul. Tussen 2017 en 2021 was er ongeveer tien procent kans op. Voor de periode 2022 – 2026 is die kans opgelopen tot bijna vijftig procent. Wat is er nodig om de doelstelling te behalen?

Wat te doen?

Volgens de WMO, een VN-organisatie, neemt de kans dat de 1,5 graad opwarming wordt bereikt dus steeds meer toe, omdat de uitstoot van broeikasgassen niet structureel wordt verminderd. De 1,5 graad wordt beschouwd als een belangrijke grens om twee redenen. Ten eerste hebben wereldleiders bij het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde ten opzichte van 1850 beperkt moet blijven tot ruim onder de 2 graden, maar liever nog 1,5 graad. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de gevolgen ernstig zijn wanneer de opwarming boven de 1,5 graad uitkomt. Desalniettemin benadrukken wetenschappers dat de temperatuur mogelijk later wel weer kan dalen als we eenmaal de 1,5 graad hebben bereikt.

Om de opwarming van de aarde te voorkomen, is het noodzakelijk dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen drastisch wordt verminderd. Dit kan worden bereikt door de overstap te maken naar hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie te verbeteren en de ontbossing te verminderen. Ook is internationale samenwerking en beleidsmaatregelen op nationaal niveau essentieel om deze doelen te bereiken.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Deze waterkrachtcentrale produceert 90% van de elektriciteit van Paraguay