Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De vleermuizengroep van Natuurpunt is op pad gegaan en heeft maar liefst 4.700 vleermuizen geteld in Limburg. Dit is een stijging van 280 vleermuizen in vergelijking met vorig jaar. Dit is een goed teken, omdat vleermuizen de afgelopen jaren in hun aantal verminderd waren.

Oorzaak van de daling

Veel vleermuizenkolonies zijn in de periode van 1940 tot 1970 flink in hun aantal gedaald. Vleermuizen kunnen maar één jong per jaar leggen en als dit dier bedreigd wordt door diverse redenen, daalt het aantal al snel. Veel vleermuizen worden bedreigd, onder andere door het kappen van bomen. Nederland staat in de top vijf van de landen in Europa met de meeste verantwoordelijkheid voor ontbossing. De habitat van veel vleermuizen bevindt zich in oude bomen. Wanneer deze bomen gekapt worden, sterven de vleermuizen, of verliezen ze hun woonplek. In strenge winters is het voor vleermuizen dan erg lastig om te overleven en sterven vaak aan de kou.

Ook door ziektes zoals rabiës (hondsdolheid) is het vleermuizenaantal een tijd geleden met een grote hoeveelheid afgenomen. Dit is een virus dat overgedragen wordt door bijten, krabben of likken.

Toename van de vleermuizen

De vleermuizenpopulatie is sinds 1986 vijf keer zo groot geworden. Dit komt door verschillende veranderingen die zijn doorgevoerd, waaronder de Flora- en Faunawet die in 1998 werd ingevoerd. Deze wet beschermt het natuur- en leefgebied van diersoorten en planten. De statisteken van het CBS laten verschillende veranderingen zien omtrent de populatie van de vleermuizensoorten. Onder andere de groei in populatie van de franjestaart vleermuis en de ingekorven vleermuis. Deze twee soorten zijn de afgelopen jaren het meest in hun hoeveelheid gegroeid.

Naast deze twee vleermuizensoorten, is de populatie van de dwergvleermuizen ook gestegen. Van 2015 tot 2019 is het aantal met 15% toegenomen. Dit is een hoge groei voor maar vier jaar en is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de mens. Een dwergvleermuis eet namelijk per jaar maar liefst één kilo muggen en driehonderd muggen in één nacht.

Wat kan je zelf doen?

Wil jij meehelpen om de populatie van vleermuizen nog meer te laten groeien? Plaats dan een nestkast voor in je tuin en voorzie die van een rustige plek waar de vleermuizen niet gestoord kunnen worden. Ook is het belangrijk om voor een vrije aanvliegroute te zorgen. Hierdoor kunnen de vleermuizen de kast gemakkelijk vinden en worden ze niet gehinderd tijdens het vliegen. Je kan er ook voor kiezen om meerdere nestkasten te plaatsen om de kans te vergroten dat zij daar in verblijven.

Wil je meer lezen over het gebied van ontwikkelingen in de natuur? Lees hier dan verder.