Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De gevolgen van de klimaatverandering worden wereldwijd steeds zichtbaarder en voelbaarder. Denk aan intense hittegolven in de zomer, ernstige overstromingen en schadelijke stormen. Over ter wereld kot dat steeds vaker voor. De vrees is dat toekomstige generaties de brokken mogen lijmen als er geen gezamenlijke en mondiale actie wordt ondernomen voordat het te laat is. Daarom besloten deze drie landen de toekomstige generatie nu al voor te bereiden op een toekomst waarin klimaatverandering een steeds grotere rol gaat spelen. Lees hier welke landen dat zijn!

Klimaatles in Italië (sinds 2019!)

Al in 2019 werd er in Italië een wet aangenomen waarmee klimaatles op scholen verplicht werd gesteld. Dat maakte Italië het eerste land ter wereld met klimaat in het verplichte vakkenpakket. Alle openbare scholen in het land zijn verplicht om ongeveer een uur per week (33 uur per jaar) te wijden aan klimaatveranderingskwesties. “Zonder snellere vooruitgang op het gebied van onderwijs is er geen kans om het doel van netto nul koolstofemissies tegen 2050 te bereiken,” zei Lorenzo Fioramonti, een voormalige minister van Onderwijs over de kwestie.

Cambodja koploper klimaatonderwijs

Ook Cambodja heeft klimaatverandering geïntegreerd in een nieuw en uitgebreid leerplan. Niet zoals in Italië op de lagere school, maar in het hoger middelbaar onderwijs. Sinds 2020 geven alle middelbare scholen verplicht les over klimaatverandering en aardewetenschappen. Behalve dat leerlingen leren over belangrijke benaderingen, theorieën en technologieën, werden 15 proefscholen aangewezen om te werken aan projecten zoals het planten van bomen en klimaatneutrale landbouw. Dit project is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van het Ministerie van Milieu en het Ministerie van Onderwijs, en wordt “eco-school”-project genoemd.

Daarnaast hebben zes Cambodjaanse universiteiten klimaatverandering opgenomen in de relevante curricula en maatregelen genomen om klimaatgerelateerd onderzoek te stimuleren door middel van studiebeurzen en partnerschappen met internationale academische instellingen.

Ook in Argentinië klimaatles op school

Het Argentijnse parlement keurde in 2021 een nationale wet voor uitgebreide milieu-educatie goed. Volgens deze wet moet milieu-educatie op alle leeftijdsniveaus in scholen worden onderwezen. Voordien werden milieukwesties onderwezen in vakken als techniek en aardrijkskunde, maar nu wordt er een aparte les voor ingericht.

Over de hele wereld wordt op veel scholen wel aandacht gegeven aan klimaatverandering, maar is het geen verplichtonderdeel of komt het terug in belangrijke staatsexamens. In Nederland is een van de kerndoelen van het basisonderwijs dat leerlingen leren over het klimaat en de energiebronnen in ons land en in de wereld. Maar verschillende bronnen in de literatuur wijzen erop dat dit niet genoeg is om leerlingen klimaatverandering te laten begrijpen. Moet ook in Nederland klimaatles een verplicht vak worden op lagere en middelbare scholen?

Meer lezen over duurzame ontwikkeling? Lees dan 60 miljoen voor kweekvlees. Wanneer in de supermarkt