Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De scheepvaartsector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Nederland behoort dan ook tot de 10 grootste exportlanden in de wereld. En veel export producten worden per schip geëxporteerd. Dit heeft echter ook een aanzienlijke impact op het milieu. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de scheepvaartsector te verduurzamen, moeten er stappen worden genomen om schone energie te gebruiken en de efficiëntie van de schepen te verbeteren. Maar hoe? Dat lees je hier.

Groene energie en brandstoffen

In de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025 zijn door Rijksoverheid een aantal doelen gesteld om de Nederlandse scheepvaart in aankomende jaren eens flink te verduurzamen. Daarnaast is scheepvaart een belangrijk onderdeel in het Klimaatakkoord. Daar is als doel gesteld om 40 procent CO2-reductie per schip te realiseren in 2030. En 50 procent reductie voor al het scheepvaartverkeer wereldwijd in 2050. Om dit te bereiken, werkt de Nederlandse overheid en industrie al hard samen aan de verduurzaming van de scheepvaart.

Een belangrijke stap hierin is het gebruik van schone energiebronnen. Nederland heeft de potentie om gebruik te maken van windenergie, door de windmolens op zee. Deze windmolens kunnen niet alleen energie opwekken voor huishoudens, maar ook voor schepen. Door gebruik te maken van deze duurzame energiebronnen kan de uitstoot van broeikasgassen door schepen al aanzienlijk worden verminderd.

Daarnaast kan de scheepvaartsector ook investeren in het gebruik van biobrandstoffen. Deze brandstoffen worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals plantaardige oliën en suikers. Ze produceren minder broeikasgassen dan traditionele fossiele brandstoffen. Een andere optie is om over te stappen op elektrische of hybride schepen. Dit kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen en ook de efficiëntie van de schepen verbeteren.

Efficiënter varen

Ook wordt er gekeken naar manieren om de efficiëntie van de scheepvaart te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van de routes en het gebruik van technologieën om de snelheid te reguleren. Door het optimaliseren van de routes kunnen schepen kortere afstanden afleggen en dus minder brandstof verbruiken. Daarnaast kan technologie worden gebruikt om de snelheid van schepen te reguleren, waardoor de efficiëntie verbetert en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Ook kan de scheepvaartsector bijdragen aan de circulaire economie door het gebruik van duurzame materialen en het verminderen van afval. Dit kan worden bereikt door het gebruik van recycling en upcycling. Door het recyclen van materialen kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en kunnen grondstoffen worden bespaard.

Duurzame scheepvaartsector

Om de duurzaamheid van de scheepvaartsector te vergroten, moeten ook de wet- en regelgeving worden aangepast. Dit kan onder meer betekenen dat er belastingen worden geheven op fossiele brandstoffen, zodat er een financiële prikkel is om over te stappen op duurzame energiebronnen.

In Nederland zijn er al verschillende initiatieven opgestart om de scheepvaart te verduurzamen. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt in de zogeheten Green Deal. Deze Green Deal richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartsector en het verhogen van de efficiëntie. Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programma Duurzame Scheepvaart opgestart, waarin wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de scheepvaart in aankomende jaren te verduurzamen.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Is de Nederlandse consument al circulair?