Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

We kunnen er nu echt niet meer omheen: Artificial intelligence (AI) technologieën spelen een steeds grotere rol in onze maatschappij. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Ook op gebied van klimaat, kan AI een grote rol gaan spelen. Met de toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken, biedt AI nieuwe mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier te handelen. Maar hoe?

AI om uitstoot te verminderen

De potentiële positieve impact van kunstmatige intelligentie is aanzienlijk op gebied van klimaat. Uit een recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in het bedrijfsleven organisaties in de komende drie tot vijf jaar de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent kunnen verminderen door middel van AI-gedreven klimaatactieprojecten. Een potentiele toepassingen van AI in de strijd tegen klimaatverandering is het gebruik ervan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om energie-efficiëntie te verbeteren door het monitoren en optimaliseren van energiegebruik in gebouwen en fabrieken.

Daarnaast kan AI worden ingezet om de opwekking van hernieuwbare energiebronnen te optimaliseren, bijvoorbeeld door windturbines op de juiste manier aan te sturen om maximale energieopbrengst te realiseren. Dit doet Google bijvoorbeeld al. Google heeft reeds aangekondigd dat het tegen 2030 volledig CO2-neutraal wil zijn en dat het tegen die tijd alleen nog maar hernieuwbare energie wil gebruiken. Om dit doel te bereiken, heeft Google AI ingezet om de energie-efficiëntie van zijn datacenters te verbeteren en om de opwekking van hernieuwbare energiebronnen te optimaliseren./

AI als meetinstrument

Een ander belangrijk aspect van AI en klimaatverandering is het gebruik van de technologie om ons te helpen ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit omvat het voorspellen van extreme weersomstandigheden en het ontwikkelen van strategieën om de risico’s voor mens en milieu te verminderen. AI kan ook worden gebruikt om de gevolgen van klimaatverandering op ecosystemen te begrijpen en om oplossingen te ontwikkelen om deze te beschermen.

Zo heeft IBM bijvoorbeeld een programma ontwikkeld genaamd “Watson for Climate”. Hiermee kunnen gebruikers gegevens over klimaatverandering analyseren en voorspellingen kunnen doen over toekomstige veranderingen. Het programma kan gegevens verzamelen uit een verscheidenheid aan bronnen, waaronder satellieten, sensoren en sociale media. Het kan vervolgens deze gegevens analyseren om patronen te identificeren en voorspellingen te doen over de toekomstige impact van klimaatverandering.

Dit alles laat zien dat AI momenteel al een krachtige tool is die bedrijven en overheden kunnen gebruiken om de strijd tegen klimaatverandering te winnen. Met de capaciteit om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en complexe modellen te ontwikkelen, kan AI helpen bij het nemen van betere beslissingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons te helpen ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijven zoals IBM en Google tonen nu al aan hoe AI kan worden gebruikt om de planeet te beschermen en ons te helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken. Als we AI verstandig inzetten, kunnen we een schonere en betere planeet creëren voor toekomstige generaties.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Het kledingpaspoort: de weg naar circulaire mode?