Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Voor de bultrug liggen er de laatste jaren steeds minder gevaren op de loer, waardoor de populatie een kans heeft gekregen om te groeien. Niet alleen het aantal bultruggen is gestegen, ook andere walvissoorten zijn zich weer aan het uitbreiden. Deze groei is niet alleen positief voor de walvis, maar ook voor de mens: walvissen absorberen naar schatting één procent van alle CO2 wereldwijd.

Van twee naar 55

Gelukkig lijkt het erop dat meerdere walvissoorten een opmars aan het maken zijn. Zo bleek uit onderzoek van wetenschappers die een reis naar Zuid-Georgië hebben gemaakt dat ook de populatie van de blauwe vinvis aanzienlijk is toegenomen. Niet alleen de aantallen van de soort zijn gestegen, maar ook hun gezondheid is verbeterd.

Exif_JPEG_PICTURE

De wetenschappers maakten een reis van 23 dagen en hebben in die tijd 55 walvissen mogen bewonderen. Dit lijkt niet veel, maar met de kennis dat er veertig tot vijftig jaar geleden ongeveer twee walvissen zwommen in dat gebied, is het een positief teken.

Oorzaak afname

De walvisjacht is al eeuwenlang een wereldwijd fenomeen en is nog lang niet op zijn einde. Vooral de handel in walvistraan en walvisvlees drijft de jacht. Maar de leefomgeving van de walvis wordt niet alleen bedreigd door deze handel. Ook de grote vervuiling in hun leefgebieden speelt een grote rol in de afnames van walvispopulaties. Olie- en plasticvervuiling vormen de grootste gevaren voor de walvis, omdat ze er ziek van kunnen raken, of eraan kunnen overlijden. Naast de vervuiling door olie en plastic, zijn veel walvissoorten minder goed in staat om met elkaar te communiceren vanwege geluidsoverlast van grote vrachtschepen.

Vooral de bultrug is in opmars

De populatie van de bultrug rond de Zuidpool maakt de grootste groei door. Dit komt vooral doordat er in dit gebied veel minder gejaagd wordt op walvissen dan voorheen. Greenpeace houdt dit gebied nauwlettend in de gaten, om walvisjagers tegen te gaan.

Rare underwater encounter with Humpback whale, Megaptera novaeangliae,Migratory pelagic marine life.

Het aantal bultruggen stijgt daarnaast ook als gevolg van klimaatverandering. Door een verminderde hoeveelheid ijs op de Zuidpool, is het leefgebied van de bultruggen uitgebreid. Helaas is deze verandering niet positief voor alle walvissoorten: voor sommige soorten is het juist belangrijk dat hun leefgebied omringd is door ijs. In deze gebieden bevindt zich namelijk meer voedsel voor de walvissen, zoals algen en krill.

Een positieve pandemie-uitkomst

Een andere oorzaak van het herstel van de walvissen is de huidige pandemie. Door de beperkingen op bewegingsvrijheid, wordt er wereldwijd minder gehandeld. Tijdens de afgelopen maanden hebben de enorme zoogdieren dus de kans gekregen om in alle rust terug te keren naar hun leefgebieden. Vooral van eind juli tot en met eind oktober stijgen de walvispopulaties aanzienlijk, omdat het broedseizoen dan in volle gang is. Zonder de overlast van de walvisjacht en vrachtschepen, zijn deze periodes een stuk productiever voor de populaties.

Humpback whales, Megaptera novaeangliae, in the ocean around Greenland as seen from above the water surface

Dat het goed gaat met de bultruggen en andere walvissoorten, is niet alleen positief voor de walvissen zelf. Deze groei is namelijk ook belangrijk voor de mens. Walvissen zorgen voor een vermindering van CO2 en absorberen naar schatting “één procent van alle CO2 wereldwijd”, aldus Marien ecoloog Rob Harcourt.

Wil je meer lezen over walvissen? Lees dan hier verder.