Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Europa zal de komende jaren aanzienlijk meer nadruk leggen op hernieuwbare energiebronnen. Afgelopen donderdag heeft de Europese Unie nieuwe doelstellingen voor duurzame energie gesteld. Binnen deze nieuwe doelen hoopt de EU dat tegen 2030 42,5 procent van de gebruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. In 2021 was dit percentage ongeveer 22 procent. Ook biomassa en kernenergie tellen weer mee als hernieuwbare bronnen.

De EU moet een tandje bijzetten

Met de nieuwe doelstellingen moet de EU flink een tandje gaan bijzetten, want de unie heeft een forse stijging op het oog. Zowel de Europese Commissie en het Europees Parlement wilde inzetten op 45 procent hernieuwbare energie in 2030. De EU-lidstaten hebben dat iets verlaagd, waardoor de nieuwe doelstelling is uitgekomen op 42,5 procent. NRC vertelt dat het akkoord moeizaam is verlopen. Vooral wat betreft de energievormen die als duurzaam gelden worden vastgelegd.

Discussie over biomassa

Er is vooral veel discussie over biomassa. Het opwekken van energie door het verbranden van houtsnippers of ander plantaardig materiaal wordt onder bepaalde voorwaarden beschouwd als “hernieuwbaar”. Echter, de afgelopen jaren is er toenemende kritiek geuit op dit duurzame label, met name door onthullingen over het verbranden van gezonde bossen in Europa. Desalniettemin is biomassa onmisbaar voor de EU, omdat het nog steeds ongeveer 60 procent uitmaakt van de opgewekte hernieuwbare energie. Daarom telt biomassa toch weer mee als hernieuwbare energiebron. Het Europees Parlement wilde daar nog een stokje voor steken met een limiet op biomassa als hernieuwbare bron, maar dat is niet gelukt.

Er zijn wel overeenkomsten bereikt over de duurzaamheidscriteria van biomassa. Zo is het bijvoorbeeld nu niet langer toegestaan om “industrieel” hout te verbranden met behulp van groene subsidies. Ook hout afkomstig van “oude bossen” moet nu aan strengere eisen voldoen om als hernieuwbaar te worden beschouwd. Desondanks beschouwen milieuorganisaties en groene politici het resultaat als teleurstellend. Het Wereld Natuur Fonds waarschuwt dat het verhoogde doel “een paard van Troje kan worden” als het niet wordt bereikt door middel van wind en zon, maar door meer primaire houtachtige biomassa te verbranden.

Ook kernenergie als hernieuwbare bron

De rol van kernenergie in het bereiken van duurzame doelen was ook onderwerp van stevige onderhandelingen. Frankrijk heeft in de laatste fase van de onderhandelingen krachtig gelobbyd voor een positie voor nucleaire energie in de nieuwe energiedoelen. Deze onderhandelingen zijn deels geslaagd. Zo kan waterstof dat opgewekt is met behulp van kernenergie deels worden meegerekend bij de vergroeningsvereisten voor de industrie- en transportsector.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan PFAS, de feiten en fabels op een rij