Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Het Europees Parlement geeft groen licht voor de invoering van de Europese Natuurherstelwet, zo is gebleken uit de recente stemming. In totaal stemden er 312 Europarlementariërs tegen en 324 voor.  De wet moet het snelle verlies van plant- en diersoorten in Europa stoppen. Met deze wet hoopt de EU de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en menselijke activiteiten op ons milieu tegen te gaan.

De Natuurherstelwet

De Natuurherstelwet, die na langdurige onderhandelingen, op- en afschalen eindelijk door het Europees Parlement is aangenomen, bevat verschillende maatregelen om onze natuur te beschermen en te herstellen. Een van de belangrijkste aspecten van de wet is de oprichting van beschermde natuurgebieden en de versterking van bestaande natuurgebieden in heel Europa. Deze gebieden zullen speciale bescherming genieten en activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, zoals ontbossing en verontreiniging, worden strenger gereguleerd. De wet vraagt van alle EU-landen om een eigen herstelplan te maken en uit te voeren.

Een ander belangrijk onderdeel van de Natuurherstelwet is de versterking van de bescherming van bedreigde diersoorten. Er zullen strengere regels komen voor het tegengaan van illegale handel in bedreigde planten en dieren, evenals maatregelen om hun natuurlijke habitats te beschermen en te herstellen. Hierdoor kunnen dieren zoals de Europese hamster en de Iberische lynx weer terecht in hun oorspronkelijke leefgebieden.

Belangrijke stap voor Europa?

De aanneming van de Natuurherstelwet wordt gezien als een belangrijke verschuiving in het Europese beleid ten aanzien van de natuur. Het benadrukt het belang van biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen voor de toekomstige generaties. De EU streeft ernaar om tegen 2030 een aanzienlijke verbetering van de biodiversiteit te bereiken, en de Natuurherstelwet is een cruciale stap in die richting. Toch klinkt er ook kritiek: tegenstanders vrezen bijvoorbeeld voor de economische gevolgen. Bij een bindende natuurwet kunnen ook rechtszaken worden aangespannen als die wet wordt overtreden. Daarom was het voorstel eerder al sterk afgezwakt.

Het afgezwakte wetsvoorstel bevat wel concrete doelen voor natuurbescherming, maar landen zouden niet verplicht zijn die doelen te realiseren. De wet betekent vooral dat lidstaten en eigen natuurherstelplan moeten maken. Maar echte verplichtingen zijn er officieel niet.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Fabel of feit: een elektrische fiets niet duurzaam?