Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Er verschijnen steeds meer ‘tiny forests’ rondom de hele wereld. Deze minibossen komen vooral voor in stedelijke gebieden en zijn geplant met behulp van een Japanse methode die veel rondom tempels wordt gebruikt. Hierbij worden er allerlei verschillende planten en bomen geplant die vervolgens met rust gelaten worden. Het resultaat? Een complex ecosysteem dat de biodiversiteit verbetert, snel groeit en meer CO2 opneemt.

De Miyawaki-methode

De methode is gebaseerd op het werk van de Japanse botanicus Akira Miyawaki. Hij ontdekte dat beschermde gebieden rond tempels, heiligdommen en begraafplaatsen in Japan een enorme verscheidenheid aan inheemse vegetatie bevatten die samen een eigen ecosysteem vormen. Dit in tegenstelling tot de dominerende naaldbossen, waar vooral niet-inheemse bomen groeien die voor hout worden gekweekt.

Zijn werk ontwikkelde zich tot de Miyawaki-methode: een benadering die prioriteit geeft aan de natuurlijke ontwikkeling van bossen met inheemse soorten. Miyawaki-bossen kunnen in slechts 20 jaar uitgroeien tot volwassen ecosystemen, dit is verbazingwekkend snel vergeleken met de 200 jaar die een bos nodig heeft om zichzelf te kunnen regenereren.

De diversiteit van planten en bomen komt ook de dieren ten goede. Zo komen er in een Miyawaki-bos 20 keer zoveel diersoorten voor als in niet-inheemse, beheerde bossen. Denk hierbij aan vlinders, bijen, kevers, slakken en amfibieën.

De populariteit van tiny forests blijft groeien

De Miyawaki-bossen duiken op steeds meer plekken op. Zo zijn er initiatieven in India, de Amazone en Europa. Projecten zoals ‘Urban Forests’ in België en Frankrijk, en ‘Tiny Forest’ in Nederland, zorgen ervoor dat we kleine stukjes braakliggend land transformeren tot groene plekken.

Minibossen brengen naast hun positieve impact op de biodiversiteit nog meer voordelen. Zo kan het groen helpen om de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren, de schadelijke effecten van luchtvervuiling te verminderen en heeft het een positief effect op de temperatuur in steden waar beton en asfalt deze flink laten stijgen.

Klimaatverandering bestrijden is de hoofdreden

Het effect op de klimaatverandering is toch wel de hoofdreden waarom men deze bossen aanlegt. Herbebossing is een belangrijk onderdeel van de strategie om de stijging van de mondiale temperatuur tot 1,5 °C te beperken. Organisaties die hieraan meewerken zijn Bonn Challenge, Trillion Trees Vision en World Economic Forum. Zowel nieuwe als herstelde bossen kunnen voor 2050 namelijk zo’n 10 gigaton aan CO2 opnemen en dus verwijderen.

Wel benadrukken natuurbeschermingsgroepen dat de Miyawaki-bossen geen alternatief zijn voor de bescherming van bestaande inheemse bossen. Kleine beboste gebieden kunnen nooit de grote stukken bos vervangen die van vitaal belang zijn. Maar, als je een ongebruikt, leeg stuk land in je buurt hebt, kan een Miyawaki-bos een jouw manier zijn om een steentje bij te dragen aan het milieu.

Wil je verder lezen over bossen? Lees dan hier meer.