Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Elk jaar brengt EBN ‘Energie in Cijfers’ uit. Dit jaar presenteren zij middels een infographic de belangrijkste feiten en cijfers over energie(systemen) in Nederland in 2021. Want hoe staat er nou eigenlijk voor in Nederland? Hoeveel duurzame energie wekken we op? En gaan we de doelstelling van 2030 halen? Je leest het in dit artikel.

Stand van zaken

Uit de infographic blijkt dat aardgas en aardolie tot op de dag van vandaag de belangrijkste energiebronnen in Nederland blijven. In 2021, voorziet aardgas nog ongeveer 40 procent van ons energieverbruik.  Een ander belangrijk feit dat uit dit deel van de infographic naar voren komt, is dat Nederland nog altijd sterk afhankelijk is van de invoer van gas. De netto export van gas is afgenomen. Vooral door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. 

Hernieuwbare bronnen 

Op dit moment, wordt nog een relatief klein aandeel van ons totale energieverbruik voorzien uit hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaan we bijvoorbeeld wind- of zonnenergie en biomassa. Hoewel er over biomassa een grote discussie gaande is over diens duurzaamheid. Niettemin stelt EBN vast dat het aandeel van hernieuwbare energie in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. We zien daarin een groei biomassa en windenergie. 

Energietransitie

De feiten en cijfers maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030. De  jaarlijkse CO2-reductie moet nu echt versnellen, aldus EBN. Aan de hand van de cijfers geven zij een aantal voorbeelden hoe dat kan. Denk aan hoeveel CO2 kan worden bespaard als miljoenen huiseigenaren kiezen voor betere isolatie van hun woning of zonnepanelen. Ook de industrie zou volgens EBN snel moeten overstappen naar energie uit hernieuwbare bronnen. Op het vlak van mobiliteit wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit van vaker vaker de auto te laten staan en de (elektrische) fiets te pakken.

De knop moet om 

In de (bindende) EU-doelstelling staat dat in 2030 minstens 32% van de verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. Van alle energie komt nu nog zo’n 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen. In 2020 was dit 11 procent. Dit aandeel groeit dus gestaag, maar wellicht niet snel genoeg. 

Jan Willem Hoogstraten, CEO EBN: “We staan voor cruciale jaren met betrekking tot onze klimaatambities. De gemiddelde doorlooptijd van energieprojecten is zo’n zeven, acht jaar. We moeten nú knopen doorhakken om in 2030 resultaat te zien. En niet één knoop, maar ongelooflijk veel knopen op alle niveaus. Wij hopen dat de feiten, cijfers en inzichten in deze infographic bijdragen aan dit proces. De knop kan om, de knop moet om en ik ben ervan overtuigd dat de knop ook om gaat.”

Wil je meer lezen over duurzame energie? Lees dan hier verder.