Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een multifunctionele landbouwrobot, die boeren kan helpen met een duurzamere behandeling van het land. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de boeren. Universiteit Gent ontwikkelde zo’n landbouwrobot. In december wordt hij voor het eerst gepresenteerd, maar wij delen een voorproefje!

De landbouwrobot van UGent


De landbouwrobot is een combinatie van kunstmatige intelligentie met een technologie die het veld plaatsspecifiek kan behandelen. Een compleet nieuwe technologie, die tevens werd ontwikkeld aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Het idee ontstond met oog op een strengere wetgeving voor gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Om daar in de toekomst aan te voldoen, heeft de landbouwsector behoefte aan duurzamere technieken. Zo’n soort techniek moet er voor zorgen dat het rendement van de boer wordt behouden, én er duurzamer wordt omgegaan met de omgeving.

Op weg naar precisielandbouw 

En dat doet deze landbouwrobot dus. Zo voert de robot bijvoorbeeld een bodemanalyse uit, waarna hij het land op ‘maat’ zaait, oogst en besproeit. Dat gebeurt allemaal automatisch en via smart-technologie.  Dat betekent dat de robot echt het verschil kan lezen tussen elk deel van het perceel. Het zorgt voor een vorm van precisielandbouw die hiervoor nog niet bestond. Door precisielandbouw worden de gewasbeschermingsmiddelen voortaan plaatsspecifiek toegediend. Waardoor er minder van nodig is. Een grote besparing voor het milieu dus. 

Minder stikstof 

Jaarlijks gebruikt de Nederlandse landbouw miljoenen kilo’s chemische middelen. Vaak onder de noemen ‘beschermingsmiddelen’, maar eigenlijk is het gewoon een soort landbouwgif. Deze bestrijdingsmiddelen zijn op verschillende gebieden slecht voor het milieu. Zo beïnvloeden ze de kwaliteit van onze bodems, water en de Nederlandse biodiversiteit en volksgezondheid. Zo schijnt de werkzame stof glyfosaat van een bepaald onkruidbestrijdingsmiddel bijvoorbeeld kankerverwekkend te zijn. En loopt er ook een discussie over het aantal uitstervende bijen, mogelijk te wijten aan bepaalde insectenbestrijdingsmiddelen. Bovendien bevat voornamelijk kunstmest veel stikstof en komt er bij het uitrijden van de middelen veel CO2-vervuiling kijken. 


De onderzoekers van UGent berekenden dat plaats specifiek bemesten voor maar liefst 19% minder stikstof zorgt in het geval van kunstmest. In het geval van organische mest levert dit 4% minder stikstof op en 7% minder fosfor. Een grote vooruitgang dus.

Wil je meer lezen over duurzaamheid in de landbouw? Lees dan hier verder.