Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Het formatieprocess is eindelijk voorbij en dat betekent: een nieuw regeerakkoord. Volgens klimaatexperts is dit regeerakkoord het meest cruciaal op gebied van duurzaamheid. Nu moeten er beslissingen worden genomen en knopen worden doorgehakt, om het klimaat te redden en doelstellingen te behalen. Wat zegt het nieuwe regeerakkoord over duurzaamheid?

Nieuwe ambities

Wat als eerste opvalt, is dat de ambities van het nieuwe kabinet zijn opgeschroefd. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland per 2030 55 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990. Inmiddels streeft de regering naar 60 procent minder uitstoot per 2030. Dat betekent ook dat er per 2035 maar liefst 70 procent CO2-reductie moet zijn bereikt en 80 procent in 2040. Deze hoopgevende ambities zijn nu definitief vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord van de coalitie. Daarmee zijn zij wellicht de groenste coalitie ooit. ‘Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie’, zo staat dat dan ook in het Coalitieakkoord 2021-2025.

Minister van Klimaat en Energie

Er is een nieuwe  Minister van Klimaat en Energie aangesteld. En dat niet alleen, er is ook een fonds van 35 miljard euro beschikbaar gesteld. Het is voor het eerst dat Nederland een specifieke minister voor Klimaat en Energie krijgt. Rob Jetten – met geuzennaam klimaatdrammer – zal op deze post terecht komen. Sinds het begin van zijn politieke carrière heeft Rob Jetten al laten zien dat het bestrijden van de klimaatcrisis zijn hoofdprioriteit is. In Rutte III lag de portefeuille ‘klimaat’ nog bij de minister van economische zaken. We kunnen dus al zeker spreken van een vooruitgang. Rob Jetten (D66) zal nu de regie voeren over het beleid en het klimaatfonds.

Grote uitdagingen in regeerakkoord

Desalniettemin, staat de coalitie voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan landbouw. Het kabinet streeft in het regeerakkoord naar een meerjarig beleid dat zich richt op stikstof-vermindering én verbetering van waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Daarvoor komt een landbouw-transitiefonds vrij. Het kabinet trekt daar tot 2035 maximaal 25 miljard euro voor uit.
Wat ook opvallend is, is dat het kabinet 5 miljard euro reserveert voor de bouw van twee kerncentrales. Waar de kerncentrales moeten komen (en hoe de rest van de kosten worden gedekt) is nog de vraag. Bovendien zijn de meningen van klimaatexperts verdeeld over kernenergie. Het bouwen van een kerncentrale is extreem duur, duurt lang en het afval blijft ongelooflijk lang levensgevaarlijk, zo zegt bijvoorbeeld Milieudefensie. Ook Milieu Centraal zegt: een kerncentrale bouwen duurt (te) lang. Gemiddeld tussen de 10 en 15 jaar. Op korte termijn kan een nieuwe kerncentrale dus niet bijdragen aan de klimaatdoelen. Op lange termijn heeft kernenergie wel potentie.

Wil je meer lezen over klimaat en politiek? Lees dan hier verder.