Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In Nederland hebben we niet alleen verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Gemeenteraad, maar ook voor de Provinciale Staten en waterschappen. Ondanks dat deze verkiezingen bijna voor de deur staan (lees: 15 maart!) lijkt het nog niet echt te leven onder menig Nederlander. Veel mensen weten dan ook niet dat de Provinciale Staten belangrijke rollen vervullen als het gaat om duurzaamheid. Het is daarom van groot belang om te stemmen voor de Provinciale Staten vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Lees hier waarom!

15 maart verkiezingen

Op 15 maart 2023 gaan de stembussen weer open. Je kunt dan stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Beide vervullen een belangrijke rol wanneer het aankomt op de duurzaamheid van jouw provincie. De leden van de Provinciale Staten, die 15 maart verkozen worden, vertegenwoordigen de provincie en vormen het parlement ervan. Het aantal zetels in de Provinciale Staten wordt bepaald door het aantal inwoners van de betreffende provincie. Een belangrijke verkiezing dus!

De Provinciale Staten zijn als volksvertegenwoordigers namelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van de provincie. Zo nemen zij de belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en infrastructuur. Ook zijn de Provinciale Staten verantwoordelijk voor het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Veel van deze beslissingen hebben invloed op de duurzaamheid van jouw woonomgeving en van Nederland als geheel.

Wat doen de Provinciale Staten precies voor duurzaamheid?

De Provinciale Staten zijn dus verantwoordelijk voor het beheer van het landschap en de ruimtelijke ordening in de provincie. Dit betekent dat zij beslissingen nemen over de inrichting van de openbare ruimte, zoals de aanleg van wegen en fietspaden, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en het behoud van natuurgebieden. Deze beslissingen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en duurzaamheid van de provincie.

Een goed voorbeeld van een duurzame beslissing die door de Provinciale Staten genomen kan worden, is het stimuleren van duurzame energieproductie. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van ruimte voor wind- en zonne-energieprojecten. Daarnaast kunnen de Provinciale Staten investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals waterstof en geothermie. Door te kiezen voor duurzame energieproductie kan de provincie bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Duurzamere mobiliteit en bescherming natuurgebieden

De Provinciale Staten hebben ook veel zeggenschap over de infrastructuur van de provincie. Zo kan de Provinciale Staten een belangrijke schakel zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door te investeren in fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer, kunnen de Provinciale Staten bijdragen aan een duurzamer vervoerssysteem. Daarnaast kunnen zij ervoor zorgen dat er in de provincie voldoende laadinfrastructuur aanwezig is voor elektrische auto’s. Door te kiezen voor duurzame mobiliteit kan de provincie bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast.

Daarnaast valt ook de bescherming en het behoud van natuurgebieden en biodiversiteit onder de portefeuille van de Provinciale Staten. Door te kiezen voor een een partij met een duurzaam en verantwoord natuurbeleid kunnen de Provinciale Staten bijdragen aan het behoud van de natuur en de bescherming van bedreigde diersoorten.

Ga 15 maart stemmen!

Al met al spelen de Provinciale Staten dus een belangrijke rol in het creëren van een duurzame en leefbare provincie. Het is daarom van groot belang om te stemmen voor de Provinciale Staten vanuit een duurzaamheidsoogpunt. En dat is nog niet alles: want ook de waterschapsverkiezingen vinden 15 maart plaats. Nederland heeft in totaal 21 waterschappen. Deze waterschappen zijn essentieel voor goed waterbeheer in Nederland, gezien het land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Hun taken omvatten onder andere het beheren van dijken en sluizen om overstromingen te voorkomen, het zuiveren van afvalwater, het zorgen voor voldoende water en het bevorderen van schoon en gezond water in sloten, rivieren en beken voor mens, plant en dier.

Door te kiezen voor politieke partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen we ervoor zorgen dat de provincies en de waterschappen de juiste keuzes maken en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Dus: ga 15 maart naar de stembus! Twijfel je over je stem? De meeste provincies hebben inmiddels het KiesKompas gelanceerd. Zo kom je er achter welke partij het beste aansluit bij jouw wensen.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Gasverbruik Nederland op laagste punt in vijftig jaar