Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Het Klimaatakkoord is een goed begin richting een duurzamere samenleving. Maar, we zijn er nog niet. Verschillende klimaatorganisaties geven aan dat er extra maatregelen nodig zijn die inzetten op het herstel van onze ecosystemen en de biodiversiteit. Om die reden roepen financiële instellingen a.s.r, ASN Bank & Impact Investors, ACTIAM en de NWB bank het komend kabinet op om aandacht te geven aan biodiversiteit. Zij vinden dat het kabinet meer aandacht moet besteden aan de natuur in het nieuwe regeerakkoord.  


Het betoog van de financiële sector

Op Change Inc hebben de verschillende financiële instellingen een betoog geplaatst over de waarde van natuur, biodiversiteit en ecosystemen. Niet alleen voor de dieren en planten, maar ook voor de samenleving en economie. In het betoog laten de instellingen weten dat steeds meer vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en banken het belang in zijn gaan zien van het behoud en herstel van de biodiversiteit.

De feiten op tafel

Zo schrijven zij bijvoorbeeld dat de Nederlandse samenleving en economie zijn afhankelijk van een “robuuste biodiversiteit”, zowel binnen als buiten de grenzen. Als bewijs halen ze een onderzoek van de Nederlandsche Bank aan. Daaruit blijkt namelijk dat Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor 510 miljard euro aan financieringen uit hebben staan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van biodiversiteit.

Dat business-model is niet meer zo duurzaam. In Nederland is in 120 jaar tijd 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten verloren gegaan. Het Europese gemiddelde is 60 procent. Dit heeft grote gevolgen op ons ecosysteem. Zo zou dit bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verlies van de beschikbaarheid van schoon water en vruchtbare bodems, of een toename in CO2-vervuiling. Bovendien heeft het verlies van deze ecosysteemdiensten negatieve consequenties en vormt een reëel risico voor Nederlandse financiële instellingen en hun klanten. 

De vraag aan het kabinet


Om deze reden roepen de instellingen het komend kabinet op om de waarde van biodiversiteit mee te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Concreet vragen ze:

1) Te erkennen dat onze samenleving en economie in grote mate afhankelijk zijn van biodiversiteit. En een duidelijk beleid te formuleren om biodiversiteit te versterken.
2) Tijdens de aankomende Biodiversiteitstop (CBD CoP 15) in te zetten op een ambitieus wereldwijd commitment voor biodiversiteitsherstel. Inclusief concrete doelstellingen.
3) Samen met marktpartijen, zoals financiële instellingen, meer samenhang tussen en concretisering van verschillende initiatieven te realiseren. Bijvoorbeeld het vertalen van wereldwijde doelstellingen naar nationale doelstellingen en transitiepaden.

Er is ook eigen invloed

Ook zijn de instellingen zich bewust van hun eigen invloed op het klimaat en de biodiversiteit. Zo schrijven de organisaties ook in het betoog dat zij zelf meer kunnen investeren in biodiversiteit. Ook gaan ze meer proberen om hun negatieve invloeden te verminderen. Zij zeggen “bedrijven waar wij in beleggen, maken gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Het onttrekken van die grondstoffen en hulpbronnen heeft vaak een ongunstig effect op de biodiversiteit en die impact willen we zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn we bezig om de impact in kaart te brengen en te rapporteren.” 

Wil je meer lezen over biodiversiteit in Nederland? Lees dan hier verder.