Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Afgelopen week verscheen er verontrustend nieuws over de warmtepomp. Na een herberekening van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) blijkt namelijk dat de warmtepomp veel meer impact op het milieu blijkt te hebben dan aanvankelijk werd gedacht. Dit zorgde voor enkele commotie. Is het nog wel verstandig om in 2023 een warmtepomp aan te schaffen en hoe zit het nou écht? In dit artikel lees je de waarheid achter de warmtepomp.

Herberekening milieu impact

Een nieuwe herberekening van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) wijst uit dat de productie van warmtepompen veel meer impact heeft op het milieu dan voorheen werd aangenomen. Dit nieuws volgde nadat een fabrikant van warmtepompen de totale milieubelasting van het apparaat heeft berekend. Hierdoor kwamen zij tot de ontdekking dat de warmtepomp elf keer slechter is voor het milieu dan voorheen gedacht, aldus NOS. Dit heeft belangrijke gevolgen voor Milieuprestatieberekeningen (Mpg’s) voor gebouwen. Dat zijn de milieuprestatieberekening die ingeleverd worden in het bouwproces. De nieuwe ‘milieuscore’ van de warmtepomp komt nu hoger uit, waardoor bouwen met een warmtepomp niet altijd meer binnen de milieunorm zal komen te vallen.

Materialen warmtepomp

De milieubelasting is vooral te danken aan de materialen in een warmtepomp. De gegevens die tot nu toe werden gebruikt voor de milieuberekening van warmtepompen bleken onvolledig te zijn. Zo zijn onder meer de milieuschade van het koudemiddel dat wordt gebruikt voor het transport van warmte, de elektronica en de levensduur van het apparaat niet meegenomen in de analyse. Het gaat hierbij om een levenscyclusanalyse waarbij de klimaatwinst, oftewel de CO2-uitstoot die door een warmtepomp wordt bespaard, niet wordt meegenomen. Dit gebrek aan volledigheid heeft belangrijke gevolgen voor de beoordeling van de milieuprestaties van warmtepompen.

Nog steeds winst in energiegebruik

Gelukkig wil dit niet zeggen dat een warmtepomp helemaal geen milieuvoordelen meer oplevert. Warmtepompen hebben dan ook nog altijd belangrijke voordelen wat betreft energiegebruik. Door warmtepompen kunnen we nieuwbouwwoningen helemaal aardgasvrij opleveren, en daardoor daalt de CO2-uitstoot. Warmtepompen dragen op deze manier nog altijd bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Echter wordt op dit moment de milieuscore van de NMD berekend op basis van de materiaalgebonden milieu-impact. De winst in het energiegebruik tijdens het gebruik wordt niet meegerekend, waardoor de klimaatscore van de warmtepomp laag uitvalt.

Twijfel je over de aanschaf van een warmtepomp? Dan is dit nog steeds een van de meest duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Door gebruik te maken van natuurlijke warmtebronnen zoals lucht, grond of water, kan de warmtepomp energie-efficiënter werken waardoor er CO2 wordt bespaart.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan 80% minder CO2-uitstoot met duurzame wijn van THE WINE PACK