Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dankzij een oproep van de Partij voor de Dieren aan demissionair minister van Schouten is er nu een kamermeerderheid voor een verbod op de jacht op konijnen en hazen. De dieren staan nu nog met de fazant, de wilde eend en de houtduif op de lijst van dieren waar vrij op gejaagd mag worden. Vorig jaar zijn de dieren op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren terecht gekomen. Daarom maakt de kamer nu een einde aan de jacht op konijnen en hazen.

Hazen en konijnen bedreigde diersoorten

Het gaat erg slecht met de konijnen en hazen in Nederland. Sinds 1950 zijn de aantallen met 60 tot 70 procent afgenomen. Daardoor staan ze nu voor het eerst op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren. De lijst werd in november door het ministerie van LNV gepresenteerd. Sindsdien pleit de PvdD voor een verbod. “Het kan niet zo zijn dat deze dieren uit ons Nederlandse landschap verdwijnen. Er is meer nodig om ze beter te beschermen – denk aan verbetering van de natuur, van hun leefomgeving – maar de eerste stap die nu snel gezet moet worden is een jachtverbod”, aldus Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Geen gehoor tijdens het jachtseizoen 

Buiten de PvdD steunde D66, PVV, GroenLinks, SP en PvdA de oproep. Ook de Dierenbescherming riep minister van Schouten op de jacht te staken, naar aanleiding van het rapport van het LNV. Toen het rapport in november gepresenteerd werd, was het jachtseizoen al in volle gang. Het jachtseizoen opent namelijk op 15 augustus. De jacht stopt op respectievelijk 31 december en 31 januari. Tijdens het jachtseizoen was dus al bekend dat konijnen en hazen op de Rode Lijst stonden. Maar zowel de jagers als de kamer gaven nog geen gehoor aan de oproep. 

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zet zich al langer in voor beter beleid rondom de jacht op wilde dieren in Nederland. In hun verkiezingsprogramma, Plan B, bespreken ze onder andere ook hun visie op de jacht van zwijnen en vossen. Zo valt op hun website ook te lezen dat de huidige vrijstelling op de jacht op vossen eigenlijk in strijd is met de Wet Natuurbescherming. Daarin wordt namelijk bepaald dat de vrijstellingen voor het afschieten van niet-bejaagbare dieren (zoals de vos) alleen mogen worden afgegeven ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

vossen jacht

Er zou dus geen landelijke vrijstelling mogen worden afgegeven om vossen te doden “ter bescherming van weidevogels of andere in het wild levende dieren”, zolang de jager geen ontheffing heeft op grond van de Wet Natuurbescherming. Ook hier heeft de PvdD moties over ingediend. Maar deze zijn tot op heden nog niet aangenomen.

Wil je meer lezen over diersoorten die beschermd worden? Lees dan hier verder.