Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

We hebben het op ons platform vaak over de Sustainable Development Goals (SDGs). Ook wel bekend als de Global Goals. Dit zijn een reeks doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen 2030. Maar hoe zit het precies? In dit artikel leggen we je precies uit wat de Sustainable Development Goals (SDGs) zijn en waarom ze zo belangrijk zijn.

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) in het leven geroepen door de lidstaten van de Verenigde Naties. Er werden in totaal 17 SDGs gelanceerd. Stuk voor stuk zijn de doelen gericht op het behalen van duurzame ontwikkeling voor zowel mens als planeet. De doelstellingen zijn onderverdeeld in vijf thema’s. Namelijk: mensen, planeet, welvaart, vrede en samenwerking en solidariteit. Ook binnen deze thema’s, komen verschillende onderwerpen aan bod. Denk aan onderwijs, gezondheid, energie, water, landbouw, stedelijke ontwikkeling, economie, mensenrechten, gendergelijkheid, klimaatverandering en natuurbescherming. Dit alles, moet volgens de VN in de aankomende jaren zorgen voor wereldwijde sociaal-economische ontwikkeling. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Waarom zijn de SGDs zo belangrijk?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de SDGs is het elimineren van extreme armoede. Volgens de VN ben je ‘extreem’ arm als je minder dan 1 dollar 90 per dag verdient. Daarbij komt een enorm gebrek aan basisbehoeften kijken. Denk aan geen (of nauwelijks) toegang tot eten, veilig drinkwater, sanitair, gezondheidsvoorzieningen, onderdak, onderwijs en informatie. Zo’n 789 miljoen mensen leven onder deze omstandigheden, volgens Oxfam Novib. De Sustainable Development Goals zetten zich daarom in op het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen en het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

Een ander belangrijk doel is het bevorderen van duurzame economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Eén van de doelstellingen daarvoor specifiek gericht op klimaatactie (Doelstelling 13). Hierin wordt aangegeven dat er actie moet worden ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken en de negatieve gevolgen te beperken. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen globaal worden teruggedrongen en moet de samenleving weerbaarder worden tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe gaan we de SDGs halen?

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar om deze doel te bereiken, moeten er grootschalige veranderingen plaatsvinden op verschillende niveaus. Denk allereerst aan politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Overheden moeten bijvoorbeeld beleid gaan ontwikkelen en uitvoeren dat gericht is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook bedrijven moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen door bij te dragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het ontwikkelen van duurzame producten en diensten. Als laatste moeten ook mensen zich actief inzetten door te werken naar een duurzamer morgen. De SDGs bieden daarvoor een mooie leidraad.

Wil je meer duurzaam nieuws lezen? Lees dan Wat is de klimaatafdruk van een banaan?