Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Waterstof is een energiedrager en draagt bij aan een duurzame en schone energievoorziening. In Nederland worden er sinds kort cv-ketels op waterstof geplaatst. Groene waterstof heeft een hoge verbrandingswaarde en levert daardoor veel schone energie op. Meer weten over waterstof? Lees dan snel verder.

Wat is het en waar komt het vandaan?

Waterstof is een brandbaar gas, waarbij bij de verbranding geen chemische stoffen vrijkomen. Het is het lichtste gas dat bestaat en is zelfs veertien keer lichter dan lucht. Waterstof komt van water, maar is altijd verbonden met andere atomen. Waterstof is een energiedrager, dus geen energiebron. Het is wel zo dat je waterstof eerst moet produceren, voordat het gebruikt kan worden.

Chemist adding reagent in test-tube

Dit kan gedaan worden door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Elektrolyse (de techniek om waterstof uit water te halen) zorgt ervoor dat er geen CO2 vrijkomt, maar hier is wel weer elektriciteit voor nodig. Als die stroom op een duurzame manier opgewekt kan worden, levert dit een interessant alternatief op voor fossiele brandstoffen.

Groene, grijze of blauwe waterstof

Waterstof die op deze manier geproduceerd wordt, via elektrolyse en met groene energie, noemen we groene waterstof. Helaas is de meeste waterstof die we op dit moment wereldwijd produceren grijze waterstof, of heel soms blauwe waterstof. De productie van grijze waterstof zorgt voor veel CO2-emissie. Bij blauwe waterstof wordt deze CO2 grotendeels opgevangen, maar dit proces vindt nog nergens op de wereld op grote schaal plaats. In de energie-transitie die veel landen door moeten maken, is groene waterstof het belangrijkste alternatief voor de niet-duurzame energiebronnen. Groene waterstof is dan ook de focus van veel innovatieve bedrijven en organisaties.

Het kan opgeslagen worden

Duurzame energie-opwekkers, zoals zonnepanelen en windmolens, produceren groene energie. Dit betekent dat er energie wordt opgewekt uit schone bronnen, die onuitputtelijk zijn en dus niet belastend voor het milieu zijn. Het nadeel van deze duurzame energie-opwekkers is wel dat je niet altijd energie kunt opwekken. Wanneer het niet waait, of de zon niet schijnt, wordt er geen energie gegenereerd en wordt er uiteindelijk weinig stroom opgeleverd.

Waterstof kan je, net zoals aardgas, opslaan. Daarom zou het ideaal zijn als we de geproduceerde groene energie van windmolens en zonnepanelen, gebruiken om waterstof te produceren. De energie is dan vervolgens op te slaan en kan worden bewaard.

Efficiëntie van groene waterstof

Naast dat waterstof opgeslagen kan worden voor later gebruik, is waterstof ook een van de meest efficiënte brandstoffen. Waterstof heeft namelijk de hoogste verbrandingswaarde per kilo. Andere brandstoffen hebben een lagere verbrandingswaarde, waarbij er vaak ook nog eens schadelijke stoffen vrijkomen. Uiteindelijk kan waterstof wel twee tot drie keer meer energie opleveren dan andere brandstoffen. We kunnen het dus goed gebruiken om veel én schone energie te produceren.

Waar kan je het voor gebruiken?

Wanneer er in de toekomst waterstof door de gasleiding komt, is daar wel een andere ketel voor nodig. Dit komt omdat de huidige ketels in huizen nog niet geschikt zijn voor het vervoer van waterstof. Daarnaast zouden we het gedrag van waterstof eerst nader moeten bestuderen, voordat we het op grote schaal kunnen gebruiken in huishoudens. Omdat waterstof zo licht is, kan het ook makkelijker ontsnappen dan aardgas. Dit brengt risico’s met zich mee, waarop ingespeeld zal moeten worden.

Technician servicing heating boiler in a house. Maintenance concept

Gelukkig is het wel zo dat de infrastructuur in Nederland al is aangebracht en dat er maar een paar kleine aanpassingen nodig zijn om de waterstof door het aardgasnetwerk te laten stromen.

Wil je meer lezen over waterstof? Lees dan hier verder.