Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Voor veel mensen is de huidige crisis een goed moment om het herstel te gebruiken om een nieuwe weg in te slaan. Filosofen, economen en experts pleiten daarom voor herstelpakketten die tegelijkertijd ook de klimaatcrisis aanpakken. Uit een voorlopige analyse blijkt echter dat het tegenovergestelde gebeurt.

Het is het gesprek van de dag: de coronacrisis. We zitten er nog middenin, maar toch is er al veel aandacht voor de periode ná corona. Dagelijks zijn er discussies over herstelpakketten en het ‘herstarten’ van de economie. Nu lijkt het erop dat dit herstel niet gebruikt wordt om de klimaatcrisis aan te pakken; coronasteun gaat voornamelijk naar fossiele brandstoffen.

Wetenschappers pleiten voor duurzaam herstel

In korte tijd heeft de mens zich moeten aanpassen aan een nieuwe manier van leven. Dit gaat gepaard met veel onzekerheden en veranderingen. In enkele maanden is de CO2 uitstoot flink gedaald als gevolg van wereldwijde lockdowns. Wanneer deze maatregelen weer worden terug gedraaid zal de CO2 uitstoot echter weer toenemen als ‘normaal’. Wereldwijd trekken overheden miljarden uit om de crisis te bestrijden en het sociale vangnet tijdelijk uit te breiden. Met zoveel geld op tafel pleiten experts er daarom voor om juist nu geld te investeren in de energietransitie.

Groene herstelmogelijkheden

In Nederland heeft de raad voor de leefomgeving en infrastructuur concrete plannen aangeleverd om dit herstel mogelijk te maken. Het plan bevat voornamelijk voorstellen omtrent versnelde isolatie van bestaande woningen, het aanleggen van duurzame energie-infrastructuur, de bevordering van emissieloze mobiliteit, en het versnellen van de bouw van nieuwbouwwoningen. Het uitgangspunt van de aanbevelingen is het economisch herstelbeleid hand in hand te laten gaan met de transitie naar een duurzame samenleving.

Coronasteun zonder groene voorwaarden

Uit een voorlopige analyse van een groep wereldwijde onderzoeksinstellingen blijkt echter dat veel overheden plannen voor verduurzaming in de wind slaan. De G20-landen zijn van plan 151 miljard dollar in fossiele brandstoffen te steken. De investeringen in zon- en windenergie zijn slechts 88 miljard dollar. Daarnaast worden er weinig tot geen voorwaarden voor verduurzaming gesteld aan de staatssteun.

Om de G20 landen aan te moedigen geld te investeren in duurzame vormen van energie, hebben de onderzoeksinstellingen de website energypolicytracker.org gelanceerd. Ze publiceren wekelijks een analyse van de herstelplannen van G20 landen. Via de website is zichtbaar hoe verschillende landen de crisis aanpakken en hoe toekomstige energiesystemen eruit gaan zien.

De onderzoekers wijzen erop dat huidige grootschalige uitgaven de wereldeconomie van de toekomst vorm geven. De uitgaven kunnen leiden tot ondraaglijke klimaatrampen of resulteren in een toekomst vol schone energie. De onderzoekers hopen met de website het bewustzijn rondom de energietransitie te vergroten.

Wil je meer lezen over waar de coronasteun van overheden heengaat? Lees dan hier verder.