Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

In Groot-Brittannië is een nieuw record gevestigd dat veel hoop biedt voor de toekomst. Op het eiland is voor de langste periode ooit geen gebruik gemaakt van kolen om elektriciteit op te wekken. De Britten sloten op 10 april de drie overgebleven kolencentrales door een afgenomen vraag naar elektriciteit. Op 17 juni ging één kolencentrale weer deels open, waardoor Groot-Brittannië een record zette door 67 dagen kolenvrij te zijn.

Coronacrisis deels verantwoordelijk

Het recente record is deels in versneld vaarwater gekomen door het coronavirus. De vraag naar elektriciteit daalde tijdens de lockdown met een flinke 20%. Desondanks werd tijdens de recordperiode bijna 40% van de elektriciteit opgewekt door groene energiebronnen. Ongeveer tien jaar geleden wekten de Britten daarentegen nog 40% van de elektriciteit op door kolen.

Dat Groot-Brittannië 67 dagen zonder kolen elektriciteit heeft kunnen opwekken, stemt vele Britten positief. Het blijkt namelijk voor Groot-Brittannië nu mogelijk om voor het eerst sinds de Industriële Revolutie, zonder het gebruik van kolen, te kunnen blijven draaien. Gezien het feit dat alle kolencentrales moeten sluiten over een kleine vijf jaar, zorgt dat enigszins voor geruststelling.

Nog niet helemaal groen, maar wel kolenvrij

Ondanks dat een groot deel van de elektriciteit bestond uit groene energie, werd het resterende deel van de elektriciteit opgewekt door middel van gas en kernenergie. Groot-Brittannië was dus nog niet helemaal groen tijdens de lockdown.

Het plan is echter om ook het gebruik van gas te stoppen in 2025. Om dit doel te behalen heeft het Verenigd Koninkrijk veel geïnvesteerd in groene energie, waardoor ze nu de grootste windenergie-industrie ter wereld hebben. Daarnaast staat ook het grootste windmolenpark van de wereld voor de kust van het Britse eiland.

Verenigd Koninkrijk zet nog een record

De vele investeringen in groene energie hebben ervoor gezorgd dat meer elektriciteit werd opgewekt uit hernieuwbare dan uit fossiele bronnen. Dat was dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van Groot-Brittannië het geval. Dit jaar werd ongeveer 37% van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen, tegenover 35% van de elektriciteit door middel van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkeling is indrukwekkend te noemen, aangezien de Britten tien jaar geleden nog maar 4% van de elektriciteit door bijvoorbeeld zonne- of windenergie opwekten.

Wil je meer lezen over brandstoffen? Lees dan hier verder.