Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Amsterdam wil vergroenen en heeft grootse plannen voor een nieuw stadsbos, grotere parken, gevels vol klimplanten en volkstuinen. Het streven van de stad is dan ook dat Amsterdammers in 2050 na maximaal tien minuten lopen in een park zijn. Of na een kwartier fietsen in een zogenaamd landschapspark.

Wethouder Laurens Ivens is druk bezig met het vinden van een geschikte locatie voor een nieuw stadsbos. Dit zal niet het eerste stadsbos zijn, aangezien de stad al het Amsterdamse Bos en het Vliegenbos heeft. Volgens Ivens maken de nieuwe wijken aan de westkant van de stad een goede kans. “Ik denk aan Haven-Stad, aan de noordkant of de zuidkant van het IJ. Of misschien wel richting Schiphol.”

Waarom gaat Amsterdam vergroenen? Groen maakt gelukkig

In mei maakte de wethouder zijn nieuwe plannen bekend. Amsterdam wil radicaal vergroenen en tussen nu en 2050 moet de natuur een grotere rol gaan spelen in de stad. Naast bossen en parken wil de gemeente ook inzetten op het vergroenen van kleinere oppervlaktes, denk aan daklandschappen, buurtmoestuinen, postzegelparkjes en extra bomen. Het groen moet dus echt een hoofdrol gaan spelen in de stad.

De reden achter dit plan? “Groen maakt gelukkig”, aldus Ivens. “Het geeft Amsterdammers ontmoetingsplekken, biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en een stad die beter bestand is tegen de opwarming van de aarde”. De stad wil de natuur meer zijn gang laten gaan en wil alleen nog steen gebruiken voor plekken waar dat echt noodzakelijk is. Denk aan wegdekken, trottoirs, pleinen en kades waar de klinker een historische rol heeft gekregen.

Bestaande parken vergroten

Naast het aanleggen van nieuwe groene plekken, wil Amsterdam ook haar bestaande parken uitbreiden, net zoals de twee plantsoenen aan weerskanten van het Weteringcircuit die zijn samengevoegd. Onbestemd open gebied zoals de Noorder IJplas kan gemakkelijk worden omgetoverd tot stadspark.

Ook vanuit ecologisch standpunt zullen er aanpassingen worden gedaan. Zo worden stadsranden, bermen en oevers minder vaak gemaaid zodat de natuur meer haar eigen gang kan gaan. Hierdoor is er meer ruimte voor planten en bloemen, wat een positief effect heeft op de biodiversiteit. Ook krijgt elk park een eigen conciërge die het geheel ‘natuurvriendelijk’ beheert.

Ook wil Ivens groene gebieden die eigenlijk een andere functie hebben, openstellen voor de stadsbewoners. Voorbeelden zijn sportcomplexen, schooltuinen en begraafplaatsen. Daarbij wil de wethouder vaker kiezen voor een natuurlijke afscheiding, zoals struiken, in plaats van metaal hekwerk.

Wethouder roept Amsterdammers op om mee te denken

Ivens heeft berekend dat het zo’n 190 miljoen gaat kosten om de gehele stad te laten vergroenen volgens zijn ontwerp. “Hoe snel we de stad kunnen vergroenen is afhankelijk van hoeveel geld we ervoor willen uittrekken.”

Daarom spoort hij de stadsbewoners aan om met eigen initiatieven te komen om hun buurt te vergroenen of mee te denken over creatieve oplossingen om het geheel te financieren.

Wil je meer lezen over groene initiatieven in Amsterdam? Lees dan hier verder.