Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Het Enschedese bedrijf AmperaPark bouwt zogenaamde solarcarports, carports met zonnepanelen die op parkeerplaatsen kunnen worden geplaatst. Op deze manier hoopt AmperaPark zoveel mogelijk ‘grijze’ parkeerplaatsen om te toveren tot duurzame parkeerplaatsen.

Dubbel nut van parkeerplaatsen

De opwarming van de aarde is het grootste maatschappelijke probleem van deze tijd. Om daar iets tegen te doen moet men afstappen van fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot te beperken. Dus is er een zoektocht naar duurzame brandstoffen voor het rijden in auto’s en het opwarmen van gebouwen. Eén van de voornaamste bronnen van energie die hiervoor aangeboord wordt is zonne-energie. Om die zonne-energie op te wekken is er ruimte nodig om zonnepanelen te plaatsen. Bij uitstek zijn de daken van gebouwen hiervoor ideaal: het neemt geen extra ruimte in beslag en bovendien heeft niemand er last van.

Echter is het plaatsen van zonnepanelen op daken niet genoeg en is er de noodzaak meer zonnepanelen te plaatsen voor de verduurzaming van onze energie. Op deze behoefte wil AmperaPark inhaken. Het idee van de duurzame parkeerplaats is simpel: parkeerplaatsen nemen vaak veel ruimte in beslag en doen niets behalve ruimte bieden aan auto’s. Door op die parkeerplaatsen solarcarports te plaatsen, krijgen de grote stukken grond een tweede nut en gaan ze een bron van duurzame energie vormen. Door plug-and-play technologie kan zo’n solarcarport dan direct lokaal worden gebruikt voor het opladen van geparkeerde elektrische auto’s.

De slimme parkeerplaats

In samenwerking met onder andere de Universiteit Twente, werkt AmperaPark daarnaast aan de ontwikkeling van een ‘slimme parkeerplaats’. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van TKI Urban Energy. Dat is een initiatief van de Topsector Energie met als doel het werken aan een CO2-vrije gebouwde omgeving. Dat wordt gedaan door samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven te vormen. Onze huidige energienetten kunnen de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie niet aan. Als het energienet alle nodige elektriciteit zou moeten leveren, zou die overbelast raken. Om dat te voorkomen wordt er gezocht naar manieren om het energienet te ontlasten.

Daaraan moet de slimme parkeerplaats waaraan AmperaPark en de UT werken een bijdrage gaan leveren. De slimme parkeerplaats moet energie opwekken met solarcarports, die door omringende gebouwen en geparkeerde auto’s gebruikt kan worden. Daarmee wordt de vraag naar energie van het energienet kleiner. Om het energienet goed te ondersteunen is het belangrijk dat de opwekking, het verbruik en de opslag op elkaar worden afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld slimme laadpalen en vehicle-to-grid, waarmee geparkeerde elektrische auto’s als een soort batterijen fungeren.